Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter.

Noen av våre oppgaver er oppdrag som er finansiert av staten. Vårt arbeid med tilsyn i hht. lovverk om måling og edelmetall betales av brukerne via gebyrer og avgifter. Tjenesteyting, blant annet kalibreringstjenester og tjenester som teknisk kontrollorgan, betales av kundene enten som stykkpris eller basert på tidsbruk og andre kostnader knyttet til tjenesten.

Justervesenet har det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet «Lov om målenheter, måling og normaltid» som trådte i kraft fra 01.01.2008.

Justervesenet utfører:
Kalibrering
Typeprøving og Typegodkjenning
e-merking
Lovregulerte oppgaver
Regelverkutvikling
Utredninger og samfunnsøkonomisk analyse
Måleteknisk bistand
Forskning og utvikling
Opplæring ved kurs

Justervesenet er teknisk kontrollorgan innen ulike områder. Detaljer er vist her.

Justervesenet gir mål mening
Bli litt bedre kjent med oss i informasjonsfilmen under:

Årsrapport for 2015
Årsrapport_2015

Justervesenets virksomhetsidé, visjon- og målsetning

Virksomhetsidé:
Vi skal dekke næringslivets, forbrukernes og myndighetenes behov for at måleresultater og samsvarsvurderinger er pålitelige og har tillit både i Norge og i utlandet.

Visjon
I Norge måles det rett.

Formål
Gjennom Justervesenets virksomhet skal alle parter i samfunnet kunne stole på måleresultater.

Formålet skal oppnås ved:

  • et entydig regelverk som gir mulighet for, og benyttes til, å tilpasse seg samfunnets løpende behov på en effektiv måte.
  • et sterkt fagmiljø inne tilsyn, måleteknikk og utredning, til nytte for forbrukere, næringsliv, myndigheter og forskning.
  • en arbeidsplass hvor det stilles forventninger til, og gis utviklingsmuligheter for den enkelte.
  • at alle funksjoner i Justervesenet gjennomføres effektivt og videreutvikles, – også på tvers av fagområder og oppgaver.

Justervesenets organisasjonsnummer:
874761192

Relevante sider

Akkurat 1000 gram
Bakgrunn
Bygget og laboratoria
Justervesenet gir mål mening
Kjellermiljøet
Magnus Lagabøtes landslov
Sentrale personar i norsk måleteknikk

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 3. mai 2016
MENY