Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

1. Skifte mellom forskjellige dekkdimensjoner (sommer- og vinterdekk)
a. Et godt tips kan være å sørge for at man har samme dekkdimensjon på alle dekk som brukes på bilen, sommer- og vinterdekk.

b. Det finnes ingen fasit for i hvilken grad man kan endre dekkdimensjon og fortsatt være innenfor taksameterets ± 3 % toleranse på tilbakelagt distanse. Det viktigste er at dekkenes rulleomkrets er lik selv om dekkenes dimensjon endres. De fleste forhandlere av dekk vil kunne gi informasjon om dekkenes rulleomkrets. Det er viktig å informere dekkforhandleren om at dekkene skal brukes i en bil med taksameter. Se pkt. 3.

c. Har man forskjellige dimensjoner på sommer- og vinterdekk, så bør man få nøyaktigheten til taksameteret kontrollert. Verkstedet som har montert taksameteret kan være behjelpelig med å få nøyaktigheten målt.

d. Dersom det foretas dekkskifte med endring av dekkenes dimensjon eller rulleomkrets, som kan føre til at måleresultatet i vesentlig grad påvirkes, dvs. om det er grunn til å tro at man havner utenfor toleransen på 3 %, så må taksametret kalibreres på nytt. Dette gjøres på verksted som monterer taksameter. Bruker av taksametret er ansvarlig for at melding om denne endringen sendes til Justervesenet. Meldingen kan sendes via Justervesenets internettsider. Verkstedet som monterte taksameteret vil også kunne være behjelpelig med å sende denne meldingen til Justervesenet. Denne meldingen kan medføre ny kontroll fra Justervesenet.
Husk at toleransen for feil på måling (+/- 3 %) også påvirkes av taksameterets kalibrering fra verkstedet. Hvis taksameteret er kalibrert til for eksempel +/- 1 % så vil toleransen for dekkenes påvirkning reduseres tilsvarende, til +/- 2 % i dette tilfellet. Det er derfor viktig at taksametret kalibreres til så nærme 0 som mulig.

2. Dekkslitasje
Når dekkene slites, så vil taksameterets feilvisning øke. Hvor mye dekkslitasjen påvirker feilvisningen er avhengig av dekkets dimensjon. Et dekk med kort rulleomkrets vil få større utslag på feilvisningen enn et dekk med lengre rulleomkrets.

3. Toleransen på 3 % versus kjøretøyforskriftens 5 % toleranse
Taksameterets maksimalt tillatte målefeil på tilbakelagt distanse er ± 3 %. Dette må ikke forveksles med kjøretøyforskriftens ± 5 % toleranse på hjulets rulleomkrets i forhold til hvilken dimensjon dekk og felg normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten (se vognkortet for bilen).

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 15. mai 2019