Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet utredet i 2010 behov for endringer i regelverk og tilsyn ved omsetning av byggeråstoff fra bergverksindustrien. Utredningen resulterte i endringer i regelverket for mobile transportbåndvekter som benyttes ved knusing av grus gjeldende fra 2013. Utredningen kan du lese her.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 8. april 2019