Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

For vekter som brukes ved mottak av fisk skal det betales årsavgift avhengig av verdien på fisken som mottas. Fryselager som mottar fisk, men ikke kjøper fisken, skal betale årsavgift avhengig av bedriftens omsetning.

Hva innebærer det i praksis?

Årsavgiften fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn med vekter som brukes ved mottak av vill fisk.

Årsavgiften skal betales når bruker mottar faktura fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet.  Årsavgiften betales uavhengig av om bedriften får tilsynbesøk eller ikke det gjeldende året.

Alle er med på å betale for tilsynet i bransjen, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for målrettet tilsyn tilpasset risiko ved feil i målingene, og å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene. Dette bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Årsavgift etter omsetning

Årsavgiften beregnes per fiskemottak, og utgjør en fastsatt promillesats av den totale verdien av fisken som ble mottatt ved mottaket, slik denne verdien kommer frem på fjorårets sluttsedler. Frysemottak som ikke selv kjøper fisk skal betale avgift basert på bedriftens omsetning knyttet til mottak av fisk.

Avgiften skal ikke være mer enn 300 000 kroner, og årsavgift på mindre enn 1 000 kroner kreves ikke inn.

For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgifter for tilsyn.

Måletekniske regler fra landingsforskriften går inn i Justervesenets regelverk

Fra 1. mars 2020 ble enkelte bestemmelser som tidligere har vært en del av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), overført til Justervesenets regelverk. Dette er først og fremst måletekniske regler som gjelder for automatiske og ikke-automatiske vekter.

Endringene er ment å gjøre regelverket mer oversiktlig for brukerne, ved at de metrologiske kravene til vektene som brukes ved mottak av fisk, blir samlet i Justervesenets regelverk. Justervesenet vil bli ansvarlig for håndhevingen av kravene.

Fiskeridirektoratet og Justervesenet har utarbeidet en veileder som beskriver kravene nærmere, og som viser hvilke måleredskaper kravene gjelder for: Veileder for endringer i landingsforskriften

Kravene gjelder

  • Plassering av hovedvisningsenhet (hoveddisplay)
  • Avlesning av veid kvantum
  • Sekundær visningsenhet (tilleggsdisplay/slavedisplay)
  • Totaltelleverk
  • Stoppfunksjon ved registrerbare feil
  • Stoppfunksjon ved manglende nullstilling

Dersom det ved tilsyn avdekkes brudd på regelverket ilegges et avviksgebyr som skal dekke Justervesenets oppfølging av regelbruddet.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.

Sist endret 7. april 2022