Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

For vekter som brukes ved mottak av fisk skal det betales årsavgift avhengig av verdien på fisken som mottas. Fryselager som mottar fisk, men ikke kjøper fisken, skal betale årsavgift avhengig av bedriftens omsetning.

Hva innebærer det i praksis?
Årsavgiften fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn med vekter som brukes ved mottak av vill fisk.

Årsavgiften skal betales når bruker mottar faktura fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet.  Årsavgiften betales uavhengig av om bedriften får tilsynbesøk eller ikke det gjeldende året.

Alle er med på å betale for tilsynet i bransjen, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for målrettet tilsyn tilpasset risiko ved feil i målingene, og å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene. Dette bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Årsavgift etter omsetning
Årsavgiften beregnes per fiskemottak, og utgjør en fastsatt promillesats av den totale verdien av fisken som ble mottatt ved mottaket, slik denne verdien kommer frem på fjorårets sluttsedler. Frysemottak som ikke selv kjøper fisk skal betale avgift basert på bedriftens omsetning knyttet til mottak av fisk.

Avgiften skal ikke være mer enn 300 000 kroner, og årsavgift på mindre enn 1 000 kroner kreves ikke inn.

For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgifter for tilsyn.

Det skal lønne seg å følge regelverket

Dersom det ved tilsyn avdekkes brudd på regelverket ilegges et avviksgebyr som skal dekke Justervesenets oppfølging av regelbruddet.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss.

Sist endret 17. oktober 2019
MENY