Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Realisering

Justervesenet har etablert en egen spektral respons skala gjennom et dr. gradsprosjekt som ble fullført i 2005. Skalaen er verifisert gjennom en sammenligning mot det kryogene radiometeret ved National Physical Laboratory (NPL) i England. Samsvaret mellom JV skala og primærkalibreringen ved NPL er vist i figuren under.

optikk-samsvarjvognpl

Prinsippet i Justervesenets metode er at silisiumdetektorer kan lages med svært små tap og at en tapsfri detektor kan beregnes ved bruk av fundamentale konstanter og bølgelengden til lyset. Tapskomponentene er enten refleksjon fra overflaten til detektoren eller interne tap i detektoren. Begge disse tapskomponentene kan måles og modelleres. Fordi tapene er relativt små vil en detektor oppføre seg tilnærmet lik en ideell detektor og vi måler oss ut fra fundamentale konstanter og har dermed etablert et primært måleprinsipp. Se artikkel her.

optikk-primertmaaleprinsipp

I quantum candela prosjektet (www.quantumcandela.net) viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm. Dette er vist i figuren under som er hentet fra publikasjonen: J. Gran, T. Kübarsepp, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen and I. Müller: Simulations of a predictable quantum efficient detector with PC1D, Metrologia, 49, (2012), S130-S134.

Justervesenet gjør også arbeid i det nære infrarøde området. Se artikkel her.


Sporbarhetskart

optikk-sporbarhetskart2

Måletjenester

  • Optiske effektmålere
  • Spektral respons (280 – 2500 nm)
  • Karakterisering av optiske filtre
  • Uniformitet av detektorer

Vi gir i tillegg råd og konsultasjoner for å optimalisere deres spesifikke målesystem.

Vi utvider vårt tjenestetilbud og er svært interessert i å få høre om et måle- eller kalibreringsbehov dere har innenfor optikk- eller radiometriområdet. Det opprettes tjenester kun innenfor områder hvor det finnes behov.

Kontaktperson: Jarle Gran

Sist endret 21. februar 2019