Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet fikk i 2016 i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utrede muligheten for å sette funksjonelle krav til nye måleinstrumenter som kan benyttes som alternativer til dagens taksametre. Resultater fra utredningen kan leses i denne rapporten.

I tråd med anbefalingen fra Justervesenet i den ovennevnte rapporten ble arbeidet videreført i en samarbeidsgruppe med representanter fra Samferdselsdepartementet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Pasientreiser HR og Skattedirektoratet. Justervesenet ledet arbeidet i denne gruppen, som leverte sin rapport til Nærings- og Fiskeridepartementet i slutten av februar 2019.

Utredningsrapporten kan leses her: Utredning alternativ til taksameter 28feb19 endelig versjon_w

Eventuelt nytt regelverk med krav til alternativer til taksametre vil hjemles i yrkestransportloven. Den videre prosessen med regelverket håndteres derfor av Samferdselsdepartementet.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 23. september 2019