Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Tilleggsinnretninger – generelt
Forskrift om krav til taksametre § 8 inneholder en bestemmelse om hvilke tilleggsinnretninger som skal kunne tilkobles et taksameter, og at det skal være muligved hjelp av en sikret innstilling å automatisk forhindre drift av taksametre dersom tilleggsinnretningen ikke er installert eller ikke fungerer korrekt. Ved en installasjonskontroll vil Justervesenet kontrollere at det er benyttet en sikret innstilling som automatisk forhindrer drift av taksametre dersom en påkrevd tilleggsinnretning ikke er tilkoblet.

Spesielt om betalingsterminal
Forskriften § 8 inneholder en bestemmelse om at betalingsterminal må kunne tilkobles taksametre. Dette er produsentens ansvar. I henhold til forskriftens § 34 er ikke betalingsterminal en påkrevd tilleggsinnretning, men det er krav om at betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret dersom det skal benyttes. Dette innebærer at det må tas stilling til om man skal benytte betalingsterminal eller ikke før installasjonen av et taksameter. Dersom betalingsterminal skal benyttes, vil Justervesenet kontrollere og godkjenne tilkoblingen, men det er ikke nødvendig å benytte innstillingen for automatisk driftsforhindring ved frakobling av betalingsterminal. Dersom betalingsterminal ikke er tilkoblet ved installasjonskontroll, vil det være nødvendig med ny kontroll dersom man senere ønsker å ta i bruk betalingsterminal.

Spesielt om skriver
Forskriften inneholder ingen direkte funksjonskrav til skriveren som tilleggsinnretning, men i §§ 21 og 22 er det fastsatt krav til visning av resultat og til angivelse av måleverdi/målenheter, som til enhver tid må være oppfylt. Hvilke opplysninger som fremkommer på kvittering, vil bli kontrollert ved installasjonskontrollen. Når det gjelder krav om at skriften på kvitteringen skal være lett lesbar og ikke kunne fjernes, kan feil ved skriveren medføre at dette kravet ikke etterleves.

Som for andre tilleggsinnretninger er det et krav om at taksametret automatisk slutter å fungere hvis skriveren slutter å fungere, mister forbindelsen til taksametret, eller på annen måte ikke er i stand til å skrive ut kvitteringer.

Forskrift om krav til taksametre

Kontaktperson: Håkon Skjolden

Sist endret 24. september 2015
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/tilsyn/taksametre/tilleggsinnretninger">
Twitter
LinkedIn
MENY