Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Gjennomstrømningsmålere og hulmålnormaler (tanker/beholdere) som benyttes i forbindelse med økonomiske oppgjør skal være samsvarsvurderte. Justervesenet utfører tilsyn på disse målerne.

Typiske målere er drivstoffpumper, målere på tankbiler og fyllestasjoner for tankbiler, målere i kjemisk industri bl.a. store petroleumsmålere, melkemålere, ølmålere etc.

Under tilsynet vil Justervesenet normalt kontrollere målernes nøyaktighet og vurdere denne i henhold til toleranser som fastsatt i regelverket.

For å sikre at måleren fungerer tilfredsstillende ved normal drift, blir måleren testet når den er installert på bruksstedet og med samme mediet som ved normal drift. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for kontroll av måleren ved installering.

Feilgrense ved kontroll er for de fleste målerne mindre eller lik ± 0,5 %. Repeterbarhetskrav er mindre eller lik 0,2 %.

Kontakt: Ditt nærmeste distriktskontor

Definisjon
SI enheten for volum er en kubikkmeter. En liter er en tillatt enhet og tilsvarer 1 kubikkdesimeter.
Volum utledes fra lengde, men når det gjelder væskemåling oppnår vi imidlertid sporbarhet ved å veie væsken og regne om til volum ved hjelp av temperaturkorrigert densitet.


volumbil ved anleggJustervesenets volumbil kontrollerer tankfylleanlegg effektivt og problemfritt for brukeren.

Kontaktperson: Nils M. Thomassen

Sist endret 9. desember 2019