Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Gjennom sitt tilsynsarbeid sørger Justervesenet for tillit til at måleresultater er tilstrekkelig nøyaktige.

Vi omgir oss alle daglig med måleresultater bl.a. som grunnlag for økonomiske oppgjør. Dette kan være når vi fyller bensin, når vi kjøper grønnsaker eller ferdigpakkede produkter hos kjøpmannen. Andre områder er der industribedrifter selger eller kjøper produkter basert på vekt eller volum, når Biltilsynet kontrollerer om det er overlast på lastebilen, eller når oljeselskapene betaler bensinavgift basert på de målerne som benyttes på tankanleggene.

Felles for alle disse eksemplene er viktigheten av å kunne stole på at måleresultatet er tilstrekkelig nøyaktig. Som forbruker vil det være en umulig oppgave selv å kunne kontrollere dette. På områder hvor det er av vesentlig betydning å sikre tillit til måleresultatene har derfor myndighetene satt krav til måleredskapene som benyttes.

Hva mener vi med tilstrekkelig nøyaktig, og hva betyr det for deg som forbruker?
Måleredskaper er tillatt å ha avvik innenfor rimelige grenser. Når du, som eksempel, fyller bensin på bilen er kravene til nøyaktigheten på måleresultatet ± 0,5 %. Det betyr at fyller du 40 liter bensin på tanken, kan det være et avvik på ± 0,2 liter. Bare 2-3 % av pumpene har i dag en feil som ligger utenfor kravet og avvikene er små.

Grensene for tillatte avvik må sees i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Dersom f eks alle bensinpumper hadde nulltoleranse for feil, ville Justervesenet måtte bruke uhensiktsmessig mye ressurser for å overvåke dette. Innenfor rammen tilstrekkelig nøyaktig ligger derfor den feilmarginen man som forbruker og næringsdrivende må leve med.

Kontaktperson: Nils M. Thomassen

Sist endret 11. juni 2019