Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet arbeider med måleteknikk på høyeste nøyaktighetsnivå. Den teknologiske utviklingen går stadig framover og skaper behov for å videreutvikle tjenestene våre. Dette skaper rom for spennende studentoppgaver, som du finner på denne siden.Ta også gjerne kontakt med oss om du har en ide til oppgave.

Masteroppgave innen dimensjonsmåling: Kalibrering av optisk mikroskop

Oppgaven handler om å utnytte monodisperse polymerpartikler (Ugelstad-kuler) med diameter i området 1 µm – 160 µm for å kalibrere 2D dimensjonsmålinger fra optiske mikroskoper. Den norske produsenten av Ugelstad-kuler, Microbeads AS, produserer en type kuler, Calibre® CS, som kan være egnet til dette formålet, se http://www.micro-beads.com/Products.aspx.

Kulene selv-organiserer seg i et monolag med et svært regulært 2D heksagonalt mønster, når det legges en dråpe med vann som inneholder mange tusen kuler på et objektglass. Når vannet tørker sitter kulene fast på glasset og det regulære mønsteret kan avbildes i ulike posisjoner og vinkler med delvis overlappende areal (translasjon og rotasjon av bildet). Disse bildene kan utnyttes til kalibreringsformål vha teknikker for å separere de to typene feil: Feil i kalibreringsobjektet og feil i avbildningssystemet. Feilene i avbildningssystemet er kalibreringsresultatet.

Oppgaven er todelt og består i

  • å karakterisere referansematerialet ved gjennomsnittlig diameter og et spredningsmål.
  • å utnytte det regulære hexagonale mønsteret til å kalibrere mikroskopbildet (2D måleflate) med tanke på dimensjonsmålinger.

Les mer om oppgaven her

Kontaktperson: Senioringeniør Åge Andreas Falnes-Olsen

Studentoppgaver innen radiometri

Justervesenet har fra juni 2019 til og med mai 2022 ledet et større europeisk forskningsprosjekt (chipS·CALe) for måling av optisk effekt. chipS·CALe er et norskdominert prosjekt hvor ny teknologi skal utvikles i samarbeid med andre norske aktører (SINTEF, IFE og USN) og ny måleteknikk for å utnytte teknologien gjøres i samarbeid med andre europeiske laboratorier.

To-modus detektoren (dual-mode detector) står sentralt i utviklingen og kombinerer fotodioders kvantemodus med elektrisk substitusjonsmodus. I chipS·CALe skal det i begge modus utvikles teknikker som skal forutsi responsen til detektoren gjennom uavhengige metoder. Dette gjør at man kan sammenligne ulike måleteknikker med veldig høy nøyaktighet på en og samme chip, og utnytte dette til å gjøre en måling av fundamentale konstanter med radiometriske metoder.

Les mer i dokumentet Studentoppgaver innen radiometri 2020

Kontaktperson: sjefingeniør Jarle Gran


Masteroppgaver innen tid/frekvens/GNSS

Vi kan tilby 5 masteroppgaver innen området tid/frekvens/GNSS

1.  Modellering, tilstandsestimering og styring av en passiv hydrogen-maser
2. Videreutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke.
3. Temperaturmåling ved måling av signalforsinkelse i optisk fiber.
4. Hastighets- og strekningsmåling med GNSS – sporbarhet og nøyaktighet
5. Sikker synkronisering over åpne nettverk

For nærmere informasjon, les mer om oppgavene i dette dokumentet: Masteroppgaver-tid-frekvens-GNSS-2018-1.0

Kontaktperson: sjefingeniør Harald Hauglin

 

Masteroppgaver innen optikk

Fibre optic source for extended dynamic range

Lysfarten i optisk fiber som temperaturføler

Kontaktperson: sjefingeniør Jarle Gran

 

Bacheloroppgave innen temperatur

Optimalisering av tre-sone ovner

Kontaktperson: Senioringeniør Karsten Opel

 

Bacheloroppgave innen tid/frekvens/GNSS

Hensikten med denne oppgaven er å programmere og sette i drift overvåkingsverktøy for tidslaboratoriets klokker og nettverkstidstjenere, og eventuelt annet utstyr, slik at vi enkelt får oversikt over tilstanden i nær–sanntid. Vi ønsker å kunne følge med på driftsrelevante og sikkerhetsrelevante parametre.

Les mer om oppgaven her: Bacheloroppgave_labovervaaking

Kontaktperson: Harald Hauglin

Sist endret 30. august 2023