Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Met4H2-prosjektet holdt et vellykket oppstartsmøte 13. og 14. oktober. Deltakerne fikk muligheten til å samles ved GERG-hovedkvarteret i Brussel for et to-dagers hybridmøte.

Innføringen av hydrogen blir sett på som en pilar for dekarbonisering, som erstatter fossilt brensel innen kraftproduksjon, transport, industri og det bygde miljøet.

Met4H2 står for ‘Metrology for the hydrogen supply chain’. Det overordnede målet med prosjektet er å videreutvikle og integrere metrologien som er nødvendig for å støtte hele forsyningskjeden av hydrogen, fra produksjon til lagring og sluttbruk.

Kort fortalt handler prosjektet om:

Forskning på flowmåling og kalibrering av måleinstrumenter i forsyningskjede av hydrogen og hydrogengassblandinger.

Hva er behovet for metrologi, måling og kalibrering i transport av hydrogengass?

Dette blir fokuset for denne prosjektgruppen de neste tre årene. Justervesenet leder arbeidspakke #2 -> samle og analyserer data om flowmåling av hydrogengass, flytende hydrogen og hydrogen blandet med naturgass.

Kontakt: Edvardas Venslovas

Sist endret 23. juni 2023