Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Alle samsvarsvurderinger kan ha begrenset gyldighet mht.:

  • Gyldig tidsperiode, normalt 10 år men kan være kortere (spesielt hvor ny teknologi/nye løsninger prøves ut)
  • Antall instrumenter som omfattes av samsvarsvurderingen (kan være begrenset til spesifikke installasjoner
  • Bruksområde (for eksempel begrenset av flytegenskaper på pulverprodukter)

De egenskaper som det settes krav til finnes spesifikt i de enkelte forskrifter eller de angitte OIML rekommendasjoner.

For nærmere spesifikke krav, se de enkelte forskrifter, gjeldende regelverk eller OIML.

Kontaktpersoner:
Flerdimensjonale målere (for fraktberegning): Hossein Piltan
Væskemålere, vannmålere og varmemålere: Gunn Kristin Svendsen
Vekter og elektrisitetsmålere: Hossein Piltan
Materielle lengdemål: Helge Karlsson

Sist endret 15. april 2016
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/teknisk-kontrollorgan/samsvarsvurdering-og-bekreftelse-pa-samsvar/begrenset-gyldighet">
Twitter
LinkedIn
MENY