Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet utredet i 2007 og 2008 behov for krav til taksametre, på oppdrag fra daværende Nærings- og handelsdepartementet. Næringsministeren besluttet sommeren 2008 at det skulle innføres krav og iverksettes tilsyn med taksametre samsvar med anbefalingen i utredningen. Du finner utredningen her: Utredning om krav til taksametre

Mer informasjon om krav til taksametre.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 8. april 2019