Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Alle måleredskaper som er samsvarsvurdert etter måleinstrumentdirektivet skal påføres CE-merket, en M + årstallet for samsvarsvurderingen i en firkant, samt et 4-sifret tallkode som viser hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert. I figuren under er et eksempel; her er måleinstrumentet samsvarsvurdert i 2016, og det er påført TKO-kode 0431, som er Justervesenets nummer:

Du kan sjekke din egen måler om denne merkingen er korrekt. I NANDO-registeret kan du søke opp instrumentkategori og finne tekniske kontrollorgan som kan utføre samsvarsvurderinger på elmålere. De 4 sifrene i merkingen vil vise hvilket teknisk kontrollorgan som har samsvarsvurdert din måler.

Vær for øvrig oppmerksom på at merkingen over bare gjelder for de nye smartmålerne. Måleinstrumentdirektivet kom i 2006, så målere fra før den tid har ikke noen slik merking.

Sist endret 5. august 2019