Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Alle måleredskaper som er samsvarsvurdert etter måleinstrumentdirektivet skal påføres CE-merket, en M + årstallet for samsvarsvurderingen i en firkant, samt et 4-sifret tallkode som viser hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert. I figuren under er et eksempel; her er måleinstrumentet samsvarsvurdert i 2016, og det er påført TKO-kode 0431, som er Justervesenets nummer:

Du kan sjekke din egen måler om denne merkingen er korrekt. I denne tabellen (PDF) er tallkodene og navn på alle tekniske kontrollorgan som kan utføre samsvarsvurderinger på elmålere. Dersom de 4 sifrene ved siden av CE-merkingen på din måler ikke er i denne listen, ta kontakt med Justervesenet, så kan vi følge opp saken videre.

Vær for øvrig oppmerksom på at merkingen over bare gjelder for de nye smartmålerne. Måleinstrumentdirektivet kom i 2006, så målere fra før den tid har ikke noen slik merking.

Sist endret 29. mars 2019
MENY