Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Måleusikkerhet sier noe om spredningen av de verdiene som tilhører et måleresultat. Usikkerheten reflekterer en ufullstendig kunnskap om måleresultatet. Et måleresultat er dermed et intervall av sannsynlige verdier. Da er det viktig å kunne definere de variablene som lager usikkerhet. Det er vi gode på i Justervesenet. Dere er ekspertene på deres fagfelt, og vi ønsker å gjøre dere enda bedre ved å gi økt selvinnsikt i målemetodene deres.

Å forstå målingene

Ingen målinger er helt eksakte. De kan avhenge av målesystemet, måleprosedyren, operatøren, miljøet rundt målingen og andre ting. Alle som bruker eller forholder seg til et måleresultat bør vite mer enn akkurat selve resultatet. De bør også vite hva som ligger bakenfor; hvorfor ble utfallet av resultatet slik, hva slags sporbarhet har det, og hvorfor ble akkurat denne målemetoden brukt. Og ikke minst – ved å forstå måleresultatet, kan man også forsvare det.

Spar tid og penger

Når du vet hvordan du kan knytte usikkerheten til ulike faktorer, når du vet hvordan de påvirker resultatene – da kan du gå løs på de usikkerhetene som betyr noe. Vi ønsker å lære bort hvordan man angriper de variablene som gir mening for akkurat dine målinger. Det er tidsbesparende, og ikke minst kan det redusere kostnader.

Hvem har nytte av kurs i måleusikkerhet?

Kurset er særlig rettet mot prøving- og kalibreringslaboratorier som ønsker akkreditering. Alle som ønsker å kvalitetssikre egne målinger og vurdere forbedringer av målemetoder vil ha nytte av kurset.

Eksempel på usikkerhetsbudsjett

For kalibrering av passbiter ved komparering finnes det et svært godt eksempel på usikkerhetsbudsjett i EA-4/02, supplementsdel 1:
calibration-of-a-gauge-block-of-nominal-length-50-mm_ea4-02-m

Dette eksempelet viser hvordan man ved å innføre nye variabler kan omgjøre målefunksjonen slik at ingen inngangsstørrelser er korrelerte.

temperaturen-tx-og-tsI PPT-fila maling-av-temperaturdifferanse-mellom-to-passbiter-i-passbitkomparatoren
vises hvordan vi i Justervesenet gjennom praktiske forsøk har evaluert betydningen av temperatureffekter ved kalibrering av passbiter ved komparering. Disse målingene danner grunnlaget for de valgene vi har tatt i vår prosedyre for kalibrering av passbiter ved komparering og hvordan vi i praksis håndterer passbiter ved kalibreringsoppdrag. Typiske ventetider for temperaturstabilisering av passbiter har vi også valgt ut fra disse målingene.

Kontaktperson: Henning Kolbjørnsen

Sist endret 9. november 2023