Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Traceable Measurement Capabilities for Monitoring Thermocouple Performance

Prosjektet søker å forbedre kunnskapen om drift og inhomogenitet i termoelementer under bruk ved hjelp av nye instrumenter og metoder.

Utfordrende målinger med termoelementer

Termoelementer er kanskje det mest brukte måleinstrumentet for temperatur i industrien og i laboratorier. De benyttes i alle ledd i sporbarhetskjeden og med ulike krav til nøyaktighet. De som har jobbet mye med termoelementer og er avhengig av nøyaktige/kritiske målinger, har utfordringer med at termoelementer over tid endrer seg grunnet drift og inhomogenitet.

Hvordan kan man best identifisere drift og inhomogenitet i termoelementer?
Juli 2019 var det kick-off for prosjektet MetForTC. Dette er et «research potential project» i EMPIR-programmet som går over 3 år. Formålet med prosjektet er å heve kompetansen på termoelementer, hovedsakelig i form av å kunne kvantifisere drift og inhomogenitet, og det vil være en rekke workshoper i løpet av prosjektets levetid.

Prosjektet har 5 arbeidspakker (work packages, WP):
WP1: Novel devices and methods for in-situ testing of thermocouple drift
WP2: Development of traceable novel devices and methods for characterisation of thermocouple inhomogeneity for secondary calibration laboratories
WP3: Development of novel measurement facilities for verification of thermocouple performance
WP4: Creating impact
WP5: Management and coordination

Lenke til prosjektets hovedside

Justervesenets rolle i prosjektet

Justervesenet deltar i arbeidspakke 1 og har ansvar for å utvikle et termometer som kombinerer et termoelement med optiske målinger i fiber og som fungerer i temperaturområdet 500 °C til 1100°C. Alle prosjektdeltagere skal også spre informasjon og kunnskap om nye målemetoder til sine interessenter.

Hva har prosjektet å si for deg?

For å dra mest mulig nytte av prosjektet trenger prosjektpartnerne, bl. a. vi i Justervesenet, å komme i kontakt med interessenter – med deg som opplever utfordringer med dine termoelementmålinger i ditt daglige virke. Kanskje kan resultatene fra dette prosjektet føre til forbedrede målinger og rutiner for deg?
Er du nysgjerrig på prosjektet og ønsker å vite mer? Vi vil mer enn gjerne komme i kontakt med deg!

Prosjektleder og kontaktperson hos Justervesenet: Karsten Opel

Sist endret 8. februar 2023