Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Traceable Measurement Capabilities for Monitoring Thermocouple Performance

Termoelementer er kanskje det mest brukte måleinstrumentet for temperatur i industrien og i laboratorier. De benyttes i alle ledd i sporbarhetskjeden og med ulike krav til nøyaktighet. De som har jobbet mye med termoelementer og er avhengig av nøyaktige/kritiske målinger, har utfordringer med at termoelementer over tid endrer seg grunnet drift og inhomogenitet.

Hvordan kan man best identifisere drift og inhomogenitet i termoelementer?

23. og 24. mai 2023 var det avslutningsmøte for prosjektet MetForTC. Dette var et «research potential project» i EMPIR-programmet som gikk over 4 år (grunnet Covid-19). Formålet med prosjektet var å heve kompetansen på termoelementer, hovedsakelig i form av å kunne kvantifisere drift og inhomogenitet. Møtet var et hybridmøte med flere deltagere via Teams og 11 personer fysisk hos Justervesenet på Kjeller.


Møtedeltagere på sluttmøtet.

Prosjektet hadde 5 arbeidspakker (work packages, WP):
WP1: Novel devices and methods for in-situ testing of thermocouple drift
WP2: Development of traceable novel devices and methods for characterisation of thermocouple inhomogeneity for secondary calibration laboratories
WP3: Development of novel measurement facilities for verification of thermocouple performance
WP4: Creating impact
WP5: Management and coordination

Lenke til prosjektets hovedside

25. mai, dagen etter avslutningsmøtet, ble det avholdt workshop for stakeholdere i Norge. Dette var en i rekken av flere nasjonale workshoper i 18RPT MetForTC, for å formidle resultater fra prosjektet. Det ble også arrangert en lab-runde for å vise frem Justervesenets fasiliteter på Kjeller.


Justervesenet ved Karsten Opel presenterer sine resultater i prosjektet.

Presentasjonene fra workshopen vil legges ut på prosjektets hjemmeside.

Prosjektleder og kontaktperson hos Justervesenet: Karsten Opel

Sist endret 26. mai 2023