Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

SI er det internasjonale målesystemetSI-systemet (Système international d’unités) er det internasjonale enhetssystemet for målestørrelser som ble formalisert i 1960. Det bygger på det metriske systemet som ble opprettet av Meterkonvensjonen 20. mai 1875. Norge har vært med siden konvensjonens start, og dets mål har vært at alle land skal forholde seg til det samme målesystemet for å sikre enhetlige måleresultater.

SI-systemet sikrer en felles forståelse av måleenheter som f eks meter og sekund, og at de er sammenlignbare og konsistente over hele verden. Alle land er avhengige av konstante og enhetlige målinger for å sikre tillit i handel, forskning, miljø og medisin med mer.

Et system for framtiden
Den 16. november 2018 ble SI-systemet revidert på generalkonferansen for mål og vekt, med virkning fra verdens metrologidag 20. mai 2019. Dette kan kalles en revolusjon, da alle grunnenhetene baseres på naturkonstanter. Man har også blitt enige om de numeriske verdiene knyttet til konstantene.

Dermed lager ikke definisjonene begrensninger i seg selv. Nå er det kun teknologien som setter grenser for hvor nøyaktig vi kan måle dem. Vi har et universelt system for all framtid.

SI-systemet består av 7 grunnenheter:

Kilogram (kg)

Enheten for måling av masse

Meter (m)

Enheten for måling av lengde

Sekund (s)

Enheten for måling av tid

Ampere (A)

Enheten for måling av elektrisk strøm

Kelvin (K)

Enheten for måling av termodynamisk temperatur

Mol (mol)

Enheten for måling av stoffmengde

Candela (cd)

Enheten for måling av lysstyrke

Klikk på enhetene over for å lære mer!

Sist endret 3. januar 2019