Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Er det krav til vekter som brukes til kjøp og salg av gull?
Ja, måleredskaper som brukes til økonomisk oppgjør skal være samsvarsvurderte og oppfylle krav til nøyaktighet når de brukes. Justervesenet fører periodisk tilsyn med vekter som benyttes til beregning av økonomisk oppgjør.

Hva er samsvarsvurdering?
Produsenten av vekten utsteder et dokument (samsvarserklæring) for å erklære:

  • At vekten har gjennomgått alle pålagte tester og prosedyrer.
  • At den oppfyller alle de kravene som stilles til vekter som skal tas i bruk som grunnlag for økonomisk oppgjør.

Å utføre alle relevante tester og å utstede samsvarserklæring kalles samsvarsvurdering.

Hvordan kan jeg vite om vekten min er samsvarsvurdert og godkjent?
Hvis vekten din allerede er samsvarsvurdert og godkjent ved salg, skal den:

  • være merket med et typegodkjenningsnummer.
  • være merket med ’M’–merke etterfulgt av årstallet vekten ble samsvarsvurdert, samt identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som har godkjent testene/testprosedyrene.
  • ha et CE-merke som viser at relevante EU-regelverk er oppfylt.
  • være levert med en samsvarserklæring.
  • være plombert/sikret mot manipulasjon der dette er påkrevd.

Hva kan jeg gjøre hvis min vekt ikke har de overnevnte merkingene?
Dersom din vekt ikke er ferdig samsvarvurdert fra leverandøren/produsenten, må du ta kontakt med produsent/leverandør som må få dette i orden. Om produsent ønsker å benytte Justervesenet som teknisk kontrollorgan, kan produsent fylle ut et skjema for å bestille førstegangsverifikasjon fra Justervesenet.

Kontrollerer Justervesenet vekter hos firmaene, eller blir vekten fraktet inn til dere?
Vekter kontrolleres nesten utelukkende på oppstillingsstedet siden installasjon og lokal tyngdekraft kan påvirke. I noen tilfeller (svært få), der hvor vekten selv kan kompensere for lokal tyngdekraft, har vi akseptert en førstegangskontroll i våre lokaler før vekten settes ut.

Er det spesifikke krav som kan være aktuelt for kjøp og salg av gull?
Ja. Justervesenet vil under sitt tilsyn foreta en vurdering av om vekten er egnet til tiltenkt bruk. Justervesenet vurderer da om vekten har tilstrekkelig oppløsning i forhold til det som skal veies. En vekt med 1 g oppløsning vil normalt ikke anses egnet til å veie objekter under 20 g, i de fleste tilfellene vil vekter som benyttes til veiing av små mengder av edle metaller ha en oppløsning på 0,01 g eller bedre.

Er det ytterligere krav til vekter som ikke har fast plass, men flyttes for veiing av gull?
For vekter som skal flyttes fra sted til sted må det være rutiner og funksjoner som sikrer at vekten viser riktig verdi på oppstillingsstedet. I praksis betyr det at slike vekter må ha et internt kalibreringslodd som kan aktiveres etter flytting, og at oppstilling og underlag er forsvarlig.

Hva skjer med ikke godkjente vekter?
Hvis vekten ikke oppfyller kravene til regelverket, vil det bli gitt pålegg om retting av feil. Dersom vekten ikke er lovlig å bruke til økonomisk oppgjør, vil det bli gitt pålegg om å ta den ikke godkjente vekten ut av bruk. Om vekten ikke tas ut av bruk, vil Justervesenet kunne fatte vedtak om ytterligere sanksjoner.

Det er hver enkelt bruker som har ansvar for at det benyttes en vekt som har en gyldig godkjenning.

Mer informasjon
Last ned vår informasjonsbrosjyre (PDF) her: Edelmetall infobrosjyre.pdf

Kontaktperson: Ayse Bulak Hagelia

Sist endret 22. april 2021