Justervesenets klokke UTC(JV):

IERS (www.iers.org), det internasjonale byrået som overvåker jordrotasjonen, vurderer når det skal legges til ett sekund – et såkalt skuddsekund – til verdens offisielle tidsskala UTC. Behovet for skuddsekund kommer av at jorden roterer uregelmessig og gradvis saktere, mens de rundt 400 atomurene som bestemmer UTC går jevnt.

De siste årene har et døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn nøyaktig 24 timer. Ordningen med skuddsekund startet i 1972 og det siste ble lagt til i overgangen mellom 2016 og 2017.

I praksis sørger ordningen med skuddsekund for å holde UTC i takt med jordrotasjonen slik at solen står i sør ved nullmeridianen i Greenwich på et tidspunkt som avviker med mindre enn ett sekund fra kl 12:00:00 UTC. Les mer i dokumentet Skuddsekundet forlenget nyttårsfeiringen

Skuddsekundet 2015

NRK Supernytt forteller om hvordan døgnet får et ekstra sekund

Skjermbilde av Supernytt med programledere

Se også relaterte sider