Justervesenets klokke (JV-UTC):

Candela er SI-enheten for lysstyrke.

Symboler for candela er cd.

Candela er den eneste hovedenheten i SI-systemet som er basert på menneskelig persepsjon, og har utgangspunkt i hvor sterkt lyset virker på oss. Øynene våre responderer ulikt på ulike lysfarger. Det gjør at vi vurderer lysstyrken fra to lyskilder med forskjellige farger ulikt, selv om den optiske effekten er den samme. Øyets sensitivitet til lys er på sitt høyeste ved 540 X 1012 Hz.

Candela defineres i form av Kcd – en konstant i fotometrien, og måles ved bruk av detektorer.

Visste du at…

…Candela var opprinnelig definert som lysstyrken fra et stearinlys (derav navnet på enheten) laget av voks fra spermhval?

SI unit banner with Candela marked