Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet ønsker å utføre taksameterkontrollene på en effektiv og samfunnsøkonomisk måte, både for Justervesenet og taxinæringen.

Bytte time
Dersom du av ulike grunner har problemer med å møte opp til den timen du er kalt inn til, kan du ta kontakt med oss og oppgi årsak til at du ønsker en annen time. Dersom vi har ledig time å tilby, så kan vi endre timen din. Dersom vi ikke kan tilby noen annen time, må du møte opp til timen du er kalt inn til. Eksempler på årsaker som kan vurderes for bytte av time:

  • skolekjøring
  • handicapkjøring
  • sykehuskjøring

Justervesenet kan kreve dokumentasjon hvis vi finner det nødvendig.

Utsettelse av time
I noen tilfeller kan vi utsette kontrollen.
Eksempler på årsaker som kan gi utsettelse:

  • bil er på verksted
  • taksameter skal skiftes eller demonteres innen 1 måned fra kontrolltidspunktet. Dette kan f.eks. skyldes bytte av bil, sentral eller lignende

Ta kontakt og oppgi årsak. Hver henvendelse vil så bli vurdert og du får svar tilbake på om du får utsettelse eller ikke. Justervesenet kan kreve dokumentasjon hvis vi finner det nødvendig.

Betaling av gebyr
Hvis det er vanskelig for deg å få betalt gebyret i tide, så ta kontakt med oss før fakturaen forfaller til betaling. Vi kan da i spesielle situasjoner tilby betalingsutsettelse og/eller delbetaling.

Henvendelser gjøres til postmottak@justervesenet.no. Legg evt. ved dokumentasjon.

Sist endret 6. mars 2019