Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Nærings- og fiskeridepartementet har innført årsavgift for taksametre.

Innføring av årsavgift for taksametre
Den tradisjonelle tilsynsformen med periodevise kontroller ga ikke den nødvendige fleksibiliteten for å imøtekomme tilsynets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Andre tilsynsformer, som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger, og informasjonskampanjer er mer effektive og treffsikre.

Årsavgiften gir både Justervesenet og bransjen større forutsigbarhet. I tillegg får Justervesenet den fleksibiliteten som er nødvendig for å utøve tilsyn der hvor Justervesenet finner det mest hensiktsmessig.

Hva innebærer det i praksis?
Det tidligere tilsynsgebyret erstattes av en årsavgift per taksameter. Årsavgiften ligger på 2060 kroner per løyve uavhengig av om det utføres tilsyn, og uavhengig av om det må gjennomføres installasjons- eller oppfølgingskontroll i løpet av året. Beløpet fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn av taksametre. På denne måten er alle berørte med på å betale kostnadene ved tilsyn, og bidrar med dette til at tilliten til bransjen opprettholdes.

Det skal lønne seg å etterleve regelverket
Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets planlagte tilsyn av bransjen. Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, vil det i tillegg bli gitt et avviksgebyr. Dette er for 2018 satt til 2780,- og er basert på gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift her.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker du ytterligere informasjon om Justervesenets gebyrer, ta kontakt med oss.

Sist endret 24. januar 2018
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer/taksametre">
Twitter
LinkedIn
MENY