Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Oppmøte- og timegebyr

For bransjer/områder som ikke skal betale årsavgift, skal det ved utført tilsyn betales et oppmøtegebyr og et gebyr per time Justervesenet bruker på stedet. Oppmøtegebyret dekker gjennomsnittlige reisekostnader og frakt av utstyr. Timegebyret vil variere mellom måleredskaper ut fra hvilken type utstyr som kreves for kontrollen.

Avviksgebyr

I de tilfeller der tilsynet avdekker brudd på regelverket, belastes brukeren med et avviksgebyr. Gebyret er beregnet ut fra Justervesenets gjennomsnittlige kostnader ved å følge opp avvik på det aktuelle tilsynsområdet. 

Avviksgebyr skal også betales ved funn av brudd på regelverket på områdene som betaler årsavgift.

Se for øvrig også dokument som viser beregning av gebyrer og årsavgift:
Forklaring av Justervesenets gebyr- og avgiftsstruktur

Sist endret 7. april 2022