Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Oppmøte- og timegebyr
For bransjer/områder hvor det ikke innføres årsavgift, videreføres hovedsakelig periodisk kontroll. Her innføres en gebyrmodell som består av et oppmøtegebyr med tillegg av et gebyr per time Justervesenet bruker på stedet. Oppmøtegebyret dekker gjennomsnittlige reisekostnader og frakt av utstyr. Timegebyret vil variere mellom måleredskaper ut fra hvilken type utstyr som kreves for kontrollen.

Avviksgebyr
I de tilfeller der tilsynet avdekker brudd på regelverket, belastes brukeren med et avviksgebyr. Gebyret er beregnet ut fra gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet. Avviksgebyr ved funn av brudd på regelverket gjelder også for de som har årsavgift.

Se for øvrig også dokument som viser beregning av gebyrer og årsavgift: Beregning av gebyr og avgift

Sist endret 21. januar 2016
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer/gebyrer">
Twitter
LinkedIn
MENY