Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

For elektristetsmålere skal det betales årsavgift per nettselskap, avhengig av antall målepunkter nettselskapet er ansvarlig for.

Hva innebærer det i praksis?
Årsavgiften fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn med målinger med elektrisitetsmålere. Årsavgiften betales av nettselskapet uavhengig av om selskapet er ført tilsyn med eller ikke det gjeldende året.

Årsavgiften skal betales når bruker mottar faktura fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet.

Alle er med på å betale for tilsynet, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene, og utfører tilsyn som bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Årsavgift avhengig av antall målepunkter
Årsavgiften betales per av nettselskapene og inndelt i tre satser etter antall målepunkter nettselskapet er ansvarlig for.

For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-2 om årsavgifter for tilsyn.

Sist endret 17. oktober 2019
MENY