Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet er akkreditert!

24. mai 2017 ble Justervesenet akkreditert av Norsk Akkreditering. Dette innebærer en teknisk akkreditering som dekker sertifisering av produkter omfattet av de to EU-direktivene «Måleinstrumentdirektivet» og «Direktivet for ikke automatiske vekter». Begge direktivene er implementert i norsk lovgivning.

Akkrediteringen betyr at Justervesenet tilfredsstiller kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO/IEC 17065 som er akseptert internasjonalt, og gir derfor tillit over hele verden.

Justervesenet er akkreditert som teknisk kontrollorgan

Senioringeniør Gunn Kristin Svendsen og senioringeniør Gunnstein Å. Hæreid i Justervesenet er både stolte og glade for akkrediteringsbeviset fra Norsk Akkreditering.

Kvalitetsstempel
-Å bli akkreditert er et kvalitetsstempel for Justervesenet og en bekreftelse på at det vi utfører av sertifisering gjøres på en seriøs og kvalitetsmessig god måte. En akkreditering gir trygghet for oss, men også trygghet og tillit hos våre kunder. At en tredjepart som Norsk akkreditering jevnlig kikker oss i kortene gjør at vi alltid er ekstra skjerpet og opptatt av å gjøre ting korrekt. Vi ønsker kontinuerlig forbedring i av vårt sertifiseringsarbeid og en akkreditering er et godt hjelpemiddel i en slik sammenheng, sier senioringeniør Gunnstein Hæreid, som er TKO-koordinator i Justervesenet. (TKO som i teknisk kontrollorgan, ikke teknisk knock-out).

Justervesenet er utpekt av Nærings og fiskeridepartementet som teknisk kontrollorgan for de to overnevnte direktivene i Norge, og er derav også registrert i EU sin database over godkjente tekniske kontrollorgan i Europa.

-Nå har vi altså kronet denne utpekingen med en teknisk akkreditering. Hele organisasjonen i Justervesenet har lagt ned mye jobb for å oppnå denne akkreditering og er veldig stolte av å ha fått dette til, sier Gunnstein.

Klikk her for å se Justervesenets akkrediteringsomfang
Informasjon om Norsk Akkreditering


Informasjon til distributører/leverandører/selgere av målebånd

TKOmerking

I dette dokumentet finner du nyttig informasjon for deg som er produsent, leverandør eller selger av målebånd.


Definisjoner og eksempler på automatiske og ikke-automatiske vekter

vekt illustrasjon

Se dokumentet Grensegang, ikke-automatiske vekter og automatiske vekter


Når gjelder krav ved salg, og når gjelder krav under bruk (reparasjon eller nytt instrument)?

gjennomstromningsmaler

Se dokumentet Krav ved salg og krav under bruk


Om ikke-automatiske vekter. Point of Sale (POS)

Kontroll av ferskvarevekt

Se dokumentet.


Presentasjon fra miniseminaret om reviderte direktiver (MID og NAWID)

samsvarsvurdering eos

presentasjon miniseminar MID og NAWID


 

Nyttig å vite om samsvarsvurdering

Samsvarsvurdering

Brosjyre om samsvarsvurdering

 

Kontaktperson: Gunnstein Å. Hæreid

Sist endret 4. februar 2022