Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrumenter som kalibreres er standard platina resistanstermometer (SPRT) og termoelement type S og R. 

Kontaktperson: Karsten Opel

 

sporbarhetskart for fikspunkt

Se også relaterte sider

Temperaturområde for SPRT, -189,3442 °C til 660,323 °C

-190 °C til 0 °C trippelpunktet for -argon, -kvikksølv og -vann
-190 °C til 420 °C trippelpunktet for -argon, -kvikksølv, -vann, frysepunktet for -tinn og -sink
-190 °C til 660 °C trippelpunktet for -argon, -kvikksølv, -vann, frysepunktet for -tinn, -sink og -aluminium
– 39 °C til 30 °C trippelpunktet for -kvikksølv, -vann og smeltepunktet for gallium
0 °C til 30 °C trippelpunktet for vann og smeltepunktet for gallium
0 °C til 157 °C trippelpunktet for vann og frysepunktet for indium
0 °C til 232 °C trippelpunktet for vann, frysepunktet for -indium og -tinn
0 °C til 420 °C trippelpunktet for vann, frysepunktet for -tinn og -sink
0 °C til 660 °C trippelpunktet for vann, frysepunktet for -tinn, – sink, og aluminium

Måleusikkerhet for SPRT:
Måleusikkerheten er avhengig av termometeret til kalibrering. Usikkerheten er uttrykt ved et intervall som med en normalfordeling gir cirka 95 % konfidensnivå (k=2).

Metode:
Kalibreringen utføres ved å bestemme termometerets resistans R(t) i de aktuelle fikspunktene ved sammenligning med laboratoriets resistornormaler. Termometerets W-verdier i fikspunktene angis i kalibreringsbeviset og disse benyttes til å beregne konstantene i interpolasjonsformlene. W er definert ved:

W = R(t)/R(0,01 °C)

Vår beste måleusikkerhet er:

Temperaturområde for termoelement (0 °C til 1100 °C):

230 °C til 1100 °C frysepunktet for -tinn, – sink, -aluminium, -sølv og -kopper
230 °C til 962 °C frysepunktet for -tinn, – sink, -aluminium og -sølv
230 °C til 660 °C frysepunktet for -tinn, – sink, og -aluminium
230 °C til 420 °C frysepunktet for -tinn og -sink

Måleusikkerhet for termoelement:
Typisk måleusikkerhet for et termoelement type-S (Pt-Pt/10%Rh) er på 0,2 ºC til 0,3 ºC (2 standardavvik).

Metode:
Kalibreringen utføres ved å måle den termoeletriske spenningen som oppstår når det ene loddepunktet av termoelementet er ved metallets fryseplatåtemperatur og det andre er ved 0,00 °C.

Standard platina resistanstermometer, (SPRT) i etui
Tabell fikspunkt måleusikkerhet
Termoelement type S og R