Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

En vannmåler er som navnet sier, en måler for å måle mengden vann som går igjennom den. Det er flere ulike metoder – måleprinsipper – som ligger bak hvordan vannmåleren måler mengden vann.

Se mer om de vanligste målerne her

Hvilke krav er det til vannmålere?

I dag er det felles nasjonalt regelverk for målere når de er nye og legges ut for salg. Dette er regulert i forskrift om krav til vannmålere. Kravene til vannmålere kom høsten 2006 slik at eldre målere ikke var omfattet av dette regelverket. Kort fortalt sier den at målere som skal selges i Norge må ha gyldig samsvarsvurdering. I praksis betyr det at hvis du skal selge målere i Norge må du sørge for at de er godkjent i henhold til Måleinstrumentdirektivet. Er de ikke det må de igjennom en sertifisering først. Mer informasjon om sertifisering kan du finne her

Hvordan kan jeg se at måleren er godkjent?

Du kan se om måleren din er godkjent ved å se på merkingen av måleren. Merkingen kan ligne på denne:

Har den slik merking er den godkjent i henhold til Måleinstrumentdirektivet.
I tillegg er det krav til målere under bruk. Dette er hjemlet i lokale/kommunale forskrifter.

Jeg ønsker å teste en vannmåler – hva gjør jeg da?

Man kan gjøre en enkel test av vannmåler selv. Bruk et litersmål og mål opp en bøtte (f.eks) 10 liter. Les av måleren – fyll bøtta opp til merket – les av måleren. Da er det en mulighet til å regne seg fram til feilen. Feilen er da i prosent:


Under testen er det viktig at ingen andre tapper vann i husholdningen. Hvis det er behov for en grundig test kan måleren sendes inn til Justervesenet som har standard tester for vannmålere. Denne testen vil avdekke målefeil. Feil som skyldes at måleren har vært montert feil hos forbruker vil den dessverre ikke avdekke.

Lekkasjer og høye vannregninger

For de fleste er utgifter knyttet til vannforbruk en fast sum i de kommunale avgiftene. Men for de som har vannmåler installert hjemme vil regningen på vannforbruket bestemmes av måleren. Justervesenet får ofte spørsmål fra brukere av vannmålere om høye vannregninger. Noen ganger skyldes det feil på måleren, men det kan også ha andre årsaker.

Hvis du opplever høy vannregning vil det alltid lønne seg å sjekke at man ikke har en lekkasje på eiendommen. Vannkraner som står og drypper, særlig vannkraner ute, kan være utsatt. Cisterna i toalettet er også en klassiker. En liten lekkasje her kan gi store summer i løpet av et år, og den kan være vanskelig å oppdage.

Lekkasjer er relativt lett å undersøke. Be alle som bor i husstanden om ikke å bruke vann for et bestemt tidsrom. Les av måleren før og etter dette tidsrommet. Den skal da ikke ha endret seg. Har den endret seg, er det en sjanse for en lekkasje. Prøv å lokalisere den, eller kontakt en rørlegger.

Vannmåleren i seg selv kan også begynne å måle feil. Hva det skyldes og hvordan det vil påvirke måleren, avhenger av måleprinsippet til måleren.

 

Sist endret 25. august 2023