Justervesenets klokke (JV-UTC):

OIML

International Organization of Legal Metrology (OIML) er basert på en internasjonal traktat signert av 60 land. OIML utarbeider anbefalinger for internasjonale krav til lovregulert måling. En av de såkalte OIML-rekommandasjonene, R87, omhandler ferdigpakninger (prepackages). Både den norske forskriften og EU-direktiv 76/211/EEC (om e-merking) bygger på anbefalingene i OIML R87.

Se dokumentet: OIML R 87 Quantity of product in prepackages Edition 2016 (E)

Gruppe mennesker som står i trapp foran hvit bygning

Se også relaterte sider

WELMEC

European Cooperation in Legal Metrology (WELMEC) er en samarbeidsorganisasjon for europeiske nasjonale organisasjoner med roller tilsvarende Justervesenet i Norge. WELMECs mål er å harmonisere nasjonale aktiviteter og skape gjensidig tillit mellom de nasjonale tjenestene innen lovregulert måling.

I WELMEC er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som jobber for å harmonisere arbeidet med e-merking av ferdigpakninger og ferdigpakninger generelt. Denne arbeidsgruppen har utarbeidet og har under utarbeiding veiledningsdokumenter for nasjonale myndigheter, forpakkere og importører. Det er ikke noe krav om at norske forpakkere og importører må kjenne innholdet i disse dokumentene, med det kan være mange gode tips og mye nyttig informasjon her.

WELMEC-guidene 6.0-6.14 omhandler ferdigpakninger.

Kontaktperson: Fride Overrein Susegg