Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

I anledning av at vi er ferdig med et kalibreringsoppdrag for deg, håper vi at du kan svare på noen spørsmål slik at vi kan få vite hvordan du opplevde kalibreringstjenesten hos Justervesenet og om vi eventuelt kan forbedre den.

Spørsmålene finner du ved å gå inn på følgende internettside:
Trykk her for å logge deg inn.

Skriv inn passord: kalibrering
Trykk «Sende»

Svar på spørsmålene og skriv inn eventuelle kommentarer.

Den som svarer og i tillegg skriver inn «Navn på firma, navn på kontaktperson og e-postadresse» nederst i undersøkelsen, vil være med i trekningen av fine premier.

Til slutt trykker du på «Sende».

På forhånd takk for hjelpen!

Sist endret 24. november 2020