Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

European Cooperation in Legal Metrology (WELMEC) er ein organisasjon for samarbeid mellom nasjonale organisasjonar for lovregulert måling. Den har 30 medlemer. Målsetjinga er:

 

 

  • Skape gjensidig tillit mellom dei nasjonale tenestene innan lovregulert måling.
  • Harmonisere nasjonale aktivitetar.
  • Utveksle informasjon og kunnskap på området.
  • Medverke til å fjerne handelsbarrierar for måleinstrument.
  • Etablere samarbeidsprosjekt der det er behov.

WELMEC gjev tilråding til EU-kommisjonen om det faglege grunnlaget for EU-direktiv på det lovregulerte området. WELMEC har åtte arbeidsgrupper.

Nettside: www.welmec.org

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 1. februar 2019