Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Laboratoriet tilbyr kalibrering av temperaturmåleutstyr på desse forskjellige nivåa:

For å sikre einsarta temperaturkalibreringar og ein fast referanse har ein definert temperaturskalaen (ITS-90) ut frå reine stoffers likevektsfasar (fryse/smelte/trippelpunkt), såkalla fikspunkt, og spesielle inerpolasjonsinstrumentar med funksjoner for interpolasjon mellom fikspunkta.

Fikspunkt: Kalibrering av standard platina resistanstermometer ved fikspunkt som det definerande instrument av ITS-90.

Komparering: Kalibrering av forskjellige typar termometer ved kompareringsteknikk.

Strålingstermometri: Kalibrering av måleinstrument og kalibreringskjelder for kontaktfri temperaturmåling.

Sjå film om Justervesenet sine temperaturlaboratorier ved å klikke på biletet under!

Stoler du på måleresultata dine?
Informasjonsfolder om temperatur kalibreringstjenester

Prisliste for kalibrering:
Prisliste kalibrering

Kontaktperson: Åge Andreas Olsen

Sist endret 30. juli 2020