Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenet fører tilsyn med at varer som markedsføres som gull, sølv og platina er merket med et gyldig ansvarsmerke og en tillatt finhet. Dette innebærer at Justervesenet vil komme på tilsynsbesøk ved utsalgssteder.

Hva betyr regelverket for deg som forhandler?


Les mer her: Tri-folder edelmetall

Gebyrer
For tilsynsoppgavene betales et årsgebyr til Justervesenet.
Se forskrift varer av edelt metall mv., §14

Lovpålagt tilsyn
I januar 2011 trådte lov om varer av edelt metall mv., og forskrift om varer av edelt metall mv. i kraft. Loven regulerer handelen med varer av edelt metall i Norge, deriblant:

– Kravene til finheter
Kravene til ansvarsmerke

 Dette innebærer at Justervesenet:

Utfører markedskontroller på stkkprøvebasis, og kontrollerer om:

   • varene er stemplet med finhets- og ansvarsmerker,
   • finhetsstandardene er i samsvar med kravene i loven,
   • ansvarsmerkene er registrert hos Patentstyret eller meldt
    til Justervesenet hvis varen er importert fra et EØS-land,
   • finheten på varen er i samsvar med finhetsstempelet
    på varen.
   •  Informerer om regelverket for varer av edelt metall.
   •  Administrerer anvendelse av CCM i Norge.

  Hvis kravene i regelverket ikke oppfylles, har Justervesenet mulighet til å ilegge sanksjoner, for eksempel omsetningsforbud. Dette betyr også at Justervesenet skal ha uhindret adgang til
  steder og innretninger når det er nødvendig for å føre tilsyn.

 • I tillegg kan Justervesenet ta stikkprøver av varer for å kunne analysere innholdet av edelt metall. Etter analysen skal Justervesenet returnere varene, bortset fra de delene som går tapt. Den det foretas slik kontroll hos, kan ikke kreve å få dekket tap eller kostnader som er påført under utførelse av kontrollen.

Linker til Lovdata

Lov om varer av edelt metall mv.
Forskrift om varer av edelt metall mv.

Hallmarking – CCM-merke

Justervesenet er utpekt som nasjonalt prøvekontor (assay office) i Norge etter Hallmarkingkonvensjonen. Justervesenet som nasjonal prøvekontor(assay office) har ansvar for kontroll av finhet og den korrekte bruken av CCM-stemplet etter konvensjonen og relevante bestemmelser/guidelines.
The Hallmarking Convention

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Kontaktperson: Ayse Bulak Hagelia

Sist endret 13. mai 2020
MENY