Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenet fører tilsyn med at varer som markedsføres som gull, sølv og platina er merket med et gyldig ansvarsmerke og en tillatt finhet. Dette innebærer at Justervesenet vil komme på tilsynsbesøk ved utsalgssteder.

Hva betyr regelverket for deg som forhandler?


Les mer her: Edelmetall infobrosjyre.pdf

Gebyrer
For tilsynsoppgavene betales et årsgebyr til Justervesenet.
Se forskrift varer av edelt metall mv., §14

Lovpålagt tilsyn
I januar 2011 trådte lov om varer av edelt metall mv., og forskrift om varer av edelt metall mv. i kraft. Loven regulerer handelen med varer av edelt metall i Norge, deriblant:

– Kravene til finheter
– Kravene til ansvarsmerke

Linker til Lovdata

Lov om varer av edelt metall mv.
Forskrift om varer av edelt metall mv.

Hallmarking – CCM-merke

Justervesenet er utpekt som nasjonalt prøvekontor (assay office) i Norge etter Hallmarkingkonvensjonen. Justervesenet som nasjonal prøvekontor(assay office) har ansvar for kontroll av finhet og den korrekte bruken av CCM-stemplet etter konvensjonen og relevante bestemmelser/guidelines.
The Hallmarking Convention

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Kontaktperson: Ayse Bulak Hagelia

Sist endret 25. november 2019
MENY