Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Instrumenter som kalibreres:

Passbiter 0,5 – 100 mm (evt. i tommer) i materiale stål eller hardmetall, grad K.

Måleområde
0,5 mm – 100 mm. (Evt. i tommer).

Måleusikkerhet
25 nm – 51 nm. Økende med lengden til passbiten.

Metode for kalibrering
Måleprinsippet er interferometri. Passbitene heftes til en referanseplate som utgjør den ene reflekterende flaten i interferometeret. Inteferensmønsteret over passbit og referanseplate måles for to laser bølgelengder, rød og grønn, og målingene kan benyttes til å beregne lengden til passbiten (avstanden fra senter av passbiten til flaten den er heftet til). Det er nødvendig å kjenne den nominelle lengden til passbiten innenfor 1 µm for å gjøre disse beregningene. Den nominelle lengden kan enkelt kontrollmåles ved komparering.

Sporbarhetskart

Kontaktpersoner: Helge Karlsson og Peter Hansrud-Kjær

Sist endret 25. august 2022