Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Når gjelder krav ved salg, og når gjelder krav under bruk?

Når et måleredskap repareres kan det oppstå tvil om hvorvidt reparasjonen i realiteten medfører et nytt produkt. Det er ulike krav til oppfølging ved reparasjon som kun er reparasjon, og reparasjon som i realiteten medfører et nytt produkt.

  • Ved reparasjon skal det sendes en melding til Justervesenet.
  • Dersom reparasjonene er så omfattende at det må anses at det i realiteten er levert et nytt produkt, må produsenten av det nye produktet sørge for ny samsvarsvurdering. Det kan bety at leverandøren må bestille en samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan før det nye redskapet tas i bruk.

Veileder for krav ved salg og krav under bruk

Justervesenet har laget en veiledning til produsenter, leverandører og servicefirmaer, for å belyse om man har levert et nytt redskap eller ikke:

Veielder_krav ved salg og krav under bruk_versjon_1_0

Sist endret 28. april 2021