Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Når gjelder krav ved salg, og når gjelder krav under bruk?

Når et måleredskap repareres kan det oppstå tvil om hvorvidt reparasjonen i realiteten medfører et nytt produkt. Det er ulike krav til oppfølging ved reparasjon som kun er reparasjon, og reparasjon som i realiteten medfører et nytt produkt.

  • Ved reparasjon skal det sendes en melding til Justervesenet.
  • Dersom reparasjonene er så omfattende at det må anses at det i realiteten er levert et nytt produkt, må produsenten av det nye produktet sørge for ny samsvarsvurdering. Det kan bety at leverandøren må bestille en samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan før det nye redskapet tas i bruk.

Når du endrer et måleredskap

I noen tilfeller vil en reparasjon medføre endringer som gjør at redskapet må oppfylle krav ved salg (ny samsvarsvurdering).  Justervesenet har laget en veiledning til produsenter, leverandører og servicefirmaer som sier mer om dette. Veiledningen finner du her.

Sist endret 24. januar 2023