Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Når gjelder krav ved salg, og når gjelder krav under bruk?

Når et måleredskap repareres kan det oppstå tvil om hvorvidt reparasjonen i realiteten medfører et nytt produkt. Det er ulike krav til oppfølging ved reparasjon som kun er reparasjon, og reparasjon som i realiteten medfører et nytt produkt.

  • Ved reparasjon skal det sendes en melding til Justervesenet.
  • Dersom reparasjonene er så omfattende at det må anses at det i realiteten er levert et nytt produkt, må produsenten av det nye produktet sørge for ny samsvarsvurdering. Det kan bety at leverandøren må bestille en samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan før det nye redskapet tas i bruk.

Justervesenet har laget en veiledning til produsenter, leverandører og servicefirmaer, for å belyse om man har levert et nytt redskap eller ikke.

Se veiledningen Krav ved salg og krav under bruk

 

Sist endret 3. desember 2019
MENY