Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

For gjennomstrømningsmålere som brukes til salg av drivstoff på bensinstasjoner (i regelverket omtalt som målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann) skal det betales årsavgift avhengig av omsatt volum på stasjonen.

Hva innebærer det i praksis?

Årsavgiften fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn med målinger av drivstoff på bensinstasjoner.

Årsavgiften skal betales når bruker mottar faktura fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet.  Årsavgiften betales uavhengig av om stasjonen får tilsynsbesøk eller ikke det gjeldende året.

Alle er med på å betale for tilsynet i bransjen, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for målrettet tilsyn tilpasset risiko ved feil i målingene, og å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene. Dette bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Årsavgift etter omsetning

Årsavgiften betales per drivstoffanlegg og er inndelt i fire satser etter omsatt drivstoff (unntatt LPG) i liter.

For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-2 om årsavgifter for tilsyn.  

Det skal lønne seg å følge regelverket

Dersom det ved tilsyn avdekkes brudd på regelverket, ilegges et avviksgebyr som skal dekke Justervesenets oppfølging av regelbruddet.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker ytterligere informasjon om Justervesenets gebyrer, ta kontakt med oss.

Sist endret 7. april 2022