Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Nærings- og fiskeridepartementet har innført årsavgift etter omsetning for gjennomstrømningsmålere for salg av bensin og diesel.

Hva innebærer det i praksis?
Beløpet fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsynsbesøk. Årsavgiften betales uavhengig av om forretningen får besøk eller ikke det gjeldende året. På denne måten er alle berørte med på å betale kostnadene ved tilsyn, og bidrar med dette til at tilliten til bransjen opprettholdes.
Samlet kostnad per år for Justervesenets tilsyn vil for mange brukere gå ned, men kan for enkeltbrukere gå opp dersom de har høy omsetning fordelt på få målere.

Innføring av årsavgift etter omsetning
En årsavgift vil gi både Justervesenet og bransjen større forutsigbarhet. I tillegg vil Justervesenet få den fleksibiliteten som er nødvendig for å utøve tilsyn der hvor bransjen trenger det mest.
En lik årsavgift fordelt på bransjen vurderes ikke som rettferdig, da store aktører i større grad blir gjenstand for tilsyn på grunn av høyere risiko. NFD innfører derfor fire ulike satser for årsavgift avhengig av hvor stort volum drivstoff som selges:

Omsetning drivstoff (unntatt LPG) i liter:
Under 500 000 l omsatt drivstoff per år: 710,-
500 000–2 000 999 l omsatt drivstoff per år: 3800,-
2 001 000–4 000 000 l omsatt drivstoff per år: 9350,-
Mer enn 4 000 000 l omsatt drivstoff per år: 19000,-

Årsavgiften per nivå gjenspeiler en gjennomsnittskostnad per aktør. Til sammen dekker kostnadene det totale tilsynet på dette nivået.

Alle er med på å betale for tilsynet, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene, og utfører tilsyn som bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Hvis ressursbruken over tid må forandres som følge av for eksempel feilsituasjonen, vil årsavgiften enten settes opp eller ned avhengig av dette.

Skal lønne seg å etterleve regelverket
Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets planlagte tilsyn av bransjen. Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, vil det i tillegg bli gitt et avviksgebyr. Dette er for 2018 satt til 2780,- per måleredskap, og er basert på gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker ytterligere informasjon om Justervesenets gebyrer, ta kontakt med oss.

Sist endret 20. juni 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn
MENY