Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenets nasjonale laboratorium har flere atomur og deltar i det internasjonale systemet for å bestemme verdens tid.

Laboratoriet leverer sin tidsverdi regelmessig hvert femte døgn til ”hovedtidssentralen” – det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris, og mottar månedlige rapporter med ørsmå avvik mellom Justervesenets atomklokker og UTC. I 2010 fikk også Justervesenet det formelle ansvaret for å informere om overgangene normaltid/sommertid.

Instrument som kalibreres:
Rubidiumoscillatorer
Krystalloscillatorer
Frekvens/tidsintervall-tellere
Referanseoscillator i signalgeneratorer
 Bildet viser oppsett med Cesiumklokker og tilhørende utstyr for måling og monitorering av tid, frekvenser og fasedifferanser

Sporbarhetskart

 

Sporbarhetskart tid og frekvens

Måleområde frekvens:

1 Hz til 21 GHz,

kardinalverdier 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz

Måleområde tidsintervall:

1 ns til 1000 døgn

Måleusikkerhet:

Frekvens, kardinalverdier: f*1,0*10-12, der f er målt frekvens

Frekvens, andre verdier: Variabel, avhengig av frekvens og måleobjekt

Tidsintervall: T*1,0*10-10+ 0,1 ns, der T er målt tidsintervall

Måleusikkerheter er avhengig av type instrument og måleområde.

Metode for frekvensmålinger:

Kardinalverdier måles ved hjelp av fasekomparering mellom cesiumklokke og måleobjekt.

Andre frekvenser måles med frekvensteller, eventuelt ved bruk av signalgenerator og fasekomparering med oscilloskop. Metoden avhenger av aktuell frekvens og hvilken usikkerhet som ønskes i målingen. Frekvensteller og signalgenerator styres da direkte fra en av cesiumklokkene som benyttes for realisering av sekund-definisjonen.

Metode for tidsintervallmålinger:

Målingene blir utført ved hjelp av frekvens/tidsintervallteller som styres fra en av cesiumklokkene som benyttes for realisering av sekund-definisjonen.

Kontaktperson: Harald Hauglin

Sist endret 19. september 2019