Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet deltar i det EU finansierte prosjektet MetCCUS. Prosjektet har en varighet på 3 år fra 2022.

Som det fremkommer av navnet på prosjektet er prosjektets fokus på metrologi/målinger knyttet til karbonfangst og lagring (carbon capture, utitility and storage).

Prosjektet er delt i 6 arbeidspakker der alle deltar i arbeidspakke 5 og 6 som er knyttet til henholdsvis formidling av forskningsresultatene og administrasjon.

Justervesenet deltar i arbeidpakke 1 som har fokus på mengdemåling av CO2 i gass og væskeform. For gassfase vil prosjektet bidra til etablering av sporbarhet i målingene. Et viktig element i fremtidens håndtering av klimautfordringene er håndtering av CO2 slik at denne ikke slippes ut i atmosfæren og bidrar til global oppvarming. Det blir dermed viktig å etablere en «returordning» som gjør det mulig å samle CO2-utslipp og lagre CO2 i permanente lagre bl.a. i brønner i Nordsjøen. I dette systemet vil CO2 utgjøre en «verdi» som må mengdemåles i gassfase. Måleteknisk kvalitet blir dermed like viktig for disse målingene som det er for måling av energi-kildestrømmer.

Under sees en oversikt over innholdet i de ulike arbeidspakkene. Du kan også lese mer om prosjektet på hjemmesiden.

 

Kontaktperson: Henning Kolbjørnsen

Sist endret 22. juni 2023