Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Referansestrekninger kan ha mange ulike formål, f eks statistiske undersøkelser eller kontroll av taksametre. Strekningene måles opp ved hjelp av GPS-system montert i Justervesenets tjenestebiler eller innleid kjøretøy.

Justervesenet måler opp referansestrekninger på bestilling, og vurderer strekningens egnethet med tanke på:

  • Veiens krumning og vertikal kurvatur
  • Typen veidekke
  • Kantmerking
  • Mulighet for merking av strekningen
  • Fri sikt til satelitter
  • Eventuelle hindre, som rundkjøringer etc.

Forespørselen fra oppdragsgiver/kunde må inneholde detaljer om hvor strekningen befinner seg og hvem som er kontaktperson.

Ved en oppmåling må oppdragsgiver/kunde bistå Justervesenets ansatte samt være ansvarlig for sikring ved arbeid på vegen. Permanent oppmerking av start- og stoppstrek er oppdragsgiveren/kunden sitt ansvar.

Kostnaden for oppmåling av referansestrekninger vil være knyttet til tidsbruk, reisekostnader etter statens satser og eventuell overnatting.

Kontaktperson: Jan Erik Holmen

Sist endret 3. juli 2023