Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Referansestrekninger kan ha mange ulike formål, f eks statistiske undersøkelser eller kontroll av taksametre. Strekningene måles opp ved hjelp av GPS-system montert i Justervesenets tjenestebiler.

Justervesenet måler opp referansestrekninger på bestilling, og vurderer strekningens egnethet med tanke på:

  • Veiens krumning og vertikal kurvatur
  • Typen veidekke
  • Kantmerking
  • Mulighet for merking av strekningen
  • Fri sikt til satelitter
  • Evt hindre, som rundkjøringer etc.

Hvis strekningen er egnet for kundens behov, klarerer vi oppmålingen med et av våre distriktskontor.

Bestillingen fra oppdragsgiver/kunde må inneholde detaljer om hvor strekningen befinner seg og hvem som er kontaktperson når selve oppmålingen skal utføres. Permanent oppmerking av start- og stoppstrek er oppdragsgiveren/kunden sitt ansvar.

Justervesenet leier inn kompetanse for sikring ved arbeid på vegen.

Kostnaden for oppmåling av referansestrekninger vil være knyttet til tidsbruk, reisekostnader etter statens satser, eventuell overnatting samt sikring ved arbeid på veg.

Kontaktperson: Jan Erik Holmen

Sist endret 19. september 2019