Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter.

Noen av våre oppgaver er oppdrag som er finansiert av staten. Vårt arbeid med tilsyn i hht. lovverk om måling og edelmetall betales av brukerne via gebyrer og avgifter. Tjenesteyting, blant annet kalibreringstjenester og tjenester som teknisk kontrollorgan, betales av kundene enten som stykkpris eller basert på tidsbruk og andre kostnader knyttet til tjenesten.

Justervesenet har det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet «Lov om målenheter, måling og normaltid» som trådte i kraft fra 01.01.2008.

Justervesenet utfører:

Kalibrering
Typeprøving og Typegodkjenning
e-merking
Lovregulerte oppgaver
Regelverkutvikling
Utredninger og samfunnsøkonomisk analyse
Måleteknisk bistand
Forskning og utvikling
Opplæring ved kurs

Justervesenet er teknisk kontrollorgan innen ulike områder. Detaljer er vist her.

Justervesenet gir mål mening

Bli litt bedre kjent med oss i informasjonsfilmen under:

Årsrapport for 2022

Årsrapport 2022 Justervesenet

Revisjon av årsregnskapet for 2022

Gender Equality Plan

Justervesenet har i mange år arbeidet for å fremme mangfold og likestilling, og har nedfelt aktuelle punkter i en plan (engelsk).

JV Gender Equality Plan

Justervesenets organisasjonsnummer:

874761192

Relevante sider
Bakgrunn
Bygget og laboratoria
Justervesenet gir mål mening
Sentrale personar i norsk måleteknikk

Kontaktperson: Thomas Framnes

Sist endret 26. juni 2023