Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet tilbyr kalibrering av lodd i nøyaktighetsklasse E2 og F1 med masse fra 1 mg til 50 kg, i nøyaktighetsklasse F2, M1, M2 og M3 med masse fra 1 mg til 500 kg og uklassifiserte lodd med masse fra 1 mg til 50 kg.

Avdeling Nasjonalt Laboratorium (NL) er ansvarlig for utføringen av loddkalibreringer.

Tabellen under viser kontaktpersoner for de forskjellige masser og nøyaktighetsklasser.

Nøyaktighetsklasse Nominell masse Måleusikkerhet (k=2) Kontaktperson
E2, F1 og F2 1 mg – 50 kg 1/5 av toleransen Muhammad Awais
F2 50 kg – 500 kg 1/5 – 1/3 av toleransen Muhammad Awais
M1, M2 og M3 1 mg – 500 kg 1/5 – 1/3 av toleransen Muhammad Awais
Uklassifiserte 1 g – 50 kg 1/1000 – 1/10000 av nominell masse Muhammad Awais

Inndelingen med nøyaktighetsklasser er hentet fra OIML R 111-1 Weights of classes E1, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. I denne rekommandasjonen finnes det en toleransetabell som beskriver den maksimale tillatte feil, ± avvik fra nominell verdi, loddene kan ha. Rekommandasjonen gir også mange andre nyttige opplysninger om lodd.

Uklassifiserte lodd inneholder lodd som ikke er klassifisert eller klassifisert i henhold til en annen standard enn OIML R 111-1. Ved kalibrering av uklassifiserte lodd, gjøres det evaluering av loddenes tilstand i forhold til nytten av kalibrering og kundens ønsker. Justervesenet reserverer seg retten til å nekte kalibreringsoppdrag av loddene som er i dårlig tilstand og som ikke ansees å være kalibreringsverdige.

Alle formelle krav til sporbarhet i målinger som stilles i forbindelse med akkreditering eller sertifisering vil være tilfredsstilt ved bruk av våre loddkalibreringstjenester.

I forbindelse av spesielle kalibreringsoppdrag, ved spørsmål om Justervesenets tjenester eller behov for masserelatert veiledning, ta kontakt med Muhammad Awais.

Massebestemmelse

Justervesenet utfører også massebestemmelse, såkalt «ikke-akkreditert kalibrering», av lodd i tilfeller hvor akkreditert kalibrering ikke er ønskelig eller nødvendig. Dette kan gjelde OIML klassifiserte M-lodd og lodd som ikke kommer inn under OIML klassifiseringen, som pund- eller trykk-lodd. Justervesenet kan også utføre massebestemmelse av andre objekter med tilsvarende nøyaktighet.

Objekt Nominell masse Måleusikkerhet Kontakt
M1-, M2-og M3 lodd 100 g – 500 kg Avhenger av oppdrag Lokalt distriktskontor
Andre typer lodd og objekter 100 g – 500 kg Avhenger av oppdrag Lokalt distriktskontor

 

Sist endret 10. oktober 2023