Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Statistisk prosesstyring handler om å optimalisere nettoinnholdet i ferdigpakninger

Riktig bruk av statistisk prosesstyring (SPS) gir økonomisk gevinst ved at man finner et trygt fyllenivå som minimaliserer overfylling. Ved å optimalisere nettoinnholdet i ferdigpakninger, samt redusere antall målinger, sparer man både tid og penger.

Målgrupper:

  • Drifts- og kvalitetsansvarlige og operatører i bedrifter som ønsker å optimalisere nettoinnholdet i ferdigpakninger ved bruk av stikkprøver, i stedet for kontroll av innholdet i 100 % av pakningene.
  • Leverandører av pakkemaskiner og programvare for statistisk prosesstyring (SPS).

Kort om kurset
Hvordan styre pakkingen slik at Justervesenets tre pakkekrav tilfredsstilles med minst mulig overpakking? Kurset gir en enkel introduksjon til bruk av kontrollkort og kontrolldiagrammer for å styre pakkeprosesser.

Kontrolldiagrammer brukes til å:

  • styre prosessen, etablere kontrollgrenser for tiltak og varsel når prosessen er på vei ut av kontroll.
  • velge et trygt settpunkt for pakkingen og samtidig unngå unødig overfylling.
  • dokumentere at pakkeprosessen er tilfredsstillende.

Det blir også demonstrasjon av et Excel regneark for å vise hvor enkelt målte verdier legges inn på PC for automatisk analyse.

Hvorfor delta på kurs?
Riktig bruk av SPS gir økonomisk gevinst ved at man finner et trygt fyllenivå som minimaliserer overfylling. SPS reduserer det totale antallet målinger og er et svært godt alternativ til 100 % kontroll av nettoinnholdet i pakkene. Å innføre SPS krever et minimum av systematisk stikkprøvetaking og logging av måledata.

 Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 23. juni 2023