Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)


Klikk på kartet for å forstørre

Avdelingenes ansvarsområder

Avdeling for utredninger og regelverk

Avdelingen skal sørge for forsvarlig forvaltning og målrettet utvikling av regelverk på måleteknikkområdet. Det betyr:

  • at norsk regelverksutvikling skal være harmonisert med den internasjonale utviklingen.
  • at regelverksutviklingen skal legge til rette for tilstrekkelig nøyaktige målinger i Norge.
Tilsynsavdelingen

Tilsynsavdelingen jobber for at alle kan være trygge på at måleresultater som brukes i økonomiske oppgjør, er nøyaktige.

Det betyr:

  • At det føres tilsyn for å sikre at målinger og måleredskaper er så nøyaktige som regelverket krever og at det følges opp slik at krav etterleves.
  • at næringslivet får god og relevant informasjon om regelverk og bruk av måleredskaper.
  • at vi jobber sammen med brukere, leverandører og andre myndigheter for å finne og forbedre de tiltakene som gjør at det måles riktig – på en samfunnseffektiv måte.
Nasjonalt laboratorium

Nasjonalt laboratorium har ansvar for å utvikle nasjonale referanser for måleenheter, at referansene er i samsvar med SI-systemet og at vi nyter tillit og aksept i Norge og internasjonalt. Laboratoriet leverer kalibrerings- og måletjenester av høy kvalitet for kunder i privat og offentlig sektor. Vi gjennomfører forskningsprosjekter, særlig innenfor det europeiske programmet EMPIR. Laboratoriet sprer kompetanse ved rådgivning og arrangerer kurs og seminarer om måletekniske tema. Gjennom vår virksomhet skal vi bidra til at målinger som utføres i næringslivet, forskningsinstitusjonene og forvaltningen er sporbare og tilstrekkelig nøyaktige.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingens overordnede mål er å sikre effektiv drift av Justervesenet ved å:

  • være pådriver for at virksomheten skal tilpasses økte krav til effektivitet og fleksibilitet
  • være pådriver for at medarbeiderne skal ha et godt arbeidsmiljø og gode vilkår for faglig utvikling
  • bidra til god service og profilere JV utad
  • være et godt og effektivt kommunikasjonsledd internt og eksternt
Sist endret 11. september 2019
MENY