Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):
electrical instrument in lab

Her ser dere den programmerbare Josephson spenningsreferansen som er vår primærnormal for vår sporbarhet på spenning, som også ble brukt til målingene våre i QuantumPower-prosjektet.

Målet med prosjektet er å forbedre sporbarheten for elektrisk effekt.

For å få til dette vil prosjektet utvikle et «Quantum Power measurement System (QPS)» basert på åpen kildekode, for å måle elektrisk effekt og nettkvalitet (PQ) som vil bli delt åpent med hele metrologimiljøet. Dette vil gi mindre institutter tilgang på høypresisjonsmålinger for kalibrering og forskningsaktiviteter, med lave usikkerheter og en direkte sporbarhet til SI-systemet via kvantisert Josephson-effekt. Ved å utvikle dette oppsettet i samarbeid med andre, sprer man kostnadene for utviklingen mellom flere og reduserer gapet i måleevne mellom metrologi-instituttene i Europa.

Her ser dere oppsettet som ble brukt i QuantumPower-prosjektet. Til venstre i bildet ser dere effektkildene som produserer fantomeffekt på opptil 1000 V og 100 A med vilkårlig fasevinkel. Dette signalet føres videre til omformerne (strømshunt og spenningsdeler) i midten av bildet som konverterer det ned til spenninger noen få volt, og fører det videre inn til multiplekseren (under omformerne) som ble utviklet som en del av dette prosjektet. Denne multiplekseren tar strøm- og spenningssignalene, samt signalet fra en programmerbar Josephson spenningsreferanse, og veksler mellom å videreføre disse signalene til en høypresisjons analog-til-digitalkonverter (til høyre i bildet), som dermed både blir kalibrert og selv kalibrerer i samme måleprosess.

Kontakt: Bjørnar Karlsen

Sist endret 9. november 2023