Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

QuantumPower

Målet med prosjektet er å forbedre sporbarheten for elektrisk effekt. For å få til dette vil prosjektet utvikle et «Quantum Power measurement System (QPS)» basert på åpen kildekode, for å måle elektrisk effekt og nettkvalitet (PQ) som vil bli delt åpent med hele metrologimiljøet. Dette vil gi mindre institutter tilgang på høypresisjonsmålinger for kalibrering og forskningsaktiviteter, med lave usikkerheter og en direkte sporbarhet til SI-systemet via kvantisert Josephson-effekt. Ved å utvikle dette oppsettet i samarbeid med andre, sprer man kostnadene for utviklingen mellom flere og reduserer gapet i måleevne mellom metrologi-instituttene i Europa.

Kontakt: Helge Malmbekk

Sist endret 8. februar 2023