Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):


Utsnitt fra Flow rig

Hvert år måles det i volum for enorme summer i samfunnet vårt. I olje- og gassindustrien alene måles det for hundrevis av milliarder. Om det så måles opp hundre fat med olje, eller en milliliter medisin i en doseringssprøyte, er det noe man ikke kommer utenom: Pålitelig måleutstyr. På alle områder hvor væsker måles og veies trengs det utstyr man kan stole på. Og for å kunne stole på måleutstyret, må det kalibreres.

Justervesenet er til for at du og jeg skal stole på norske måleresultater, og på laboratoriet vårt kalibrerer vi alt fra hulmålsnormaler for melk til gjennomstrømningsmålere fra vannverk. Under finner du en oversikt på instrumenter som kalibreres:

Gjennomstrømningsmålere

Vi kalibrerer i måleområdet 0 – 10 m3/t. Ved lav gjennomstrømningsrate q<1 m3/t, ta kontakt med oss for avtale. Testmedium i flowlaboratoriet er vann. Hvis måleren i seg selv er nøyaktig nok kan vi oppnå en usikkerhet på ± 0,1%.

Vi kalibrerer vanligvis ikke gjennomstrømningsmålere i felt, og Justervesenet utfører ikke reparasjoner eller vedlikehold på gjennomstrømningsmålere.

Vannmålere


Mekanisk indikator på vannmåler

Vi kalibrerer vannmålere opp til Qn (flowrate) 10 målere i egen kaldtvannsrigg. Her har vi to muligheter for deg som ønsker å kalibrere en måler:

  • En standard test av vannmåler beregnet på vanlige vannmålere benyttet i hus. Ved denne testen kjører vi tre flowrater etter størrelsen på måleren.
  • En skreddersydd test etter eget ønske – her står du fritt til å velge de ratene du ønsker.

Ofte får vi spørsmål om å teste målere det er mistanke om feil ved. Vi må planlegge slike oppdrag, så det må påregnes noe ventetid før vi kan ta fatt på oppdraget. Målere som det er mistanke om feil ved, må komme til oss «våte», det vil si med vann i målekammeret. Erfaringsmessig vet vi at hvis målere tørker vil de endre egenskaper fra slik de var under bruk ute.

Justervesenet utfører ikke reparasjoner eller vedlikehold på vannmålere.

Les mer om vannmålere her

Hulmålnormaler

Vi kalibrerer hulmålnormaler fra 0,01 til 5000 liter. Enten gravimetrisk (ved å veie vann), eller volumetrisk (ved å overføre vann fra en mer nøyaktig normal). Gravimetrisk kalibrering har lavere usikkerhet enn volumetrisk. Hvis hulmålnormalen i seg selv er konstruert fint nok kan vi oppnå følgende usikkerheter:

  • 0,01 – 5 liter: 0,03 til 0,05 %
  • 5 – 500 liter: 0,006 %
  • 500 – 5000 liter: 0,02 %

Volumetrisk kalibrering kan kun gjennomføres for normaler med volum som er multipler av 5 – 20 eller 100 liter. Denne metoden vil gi høyere usikkerhet.

Hulmålsnormaler som har vært brukt til andre væsker enn vann må være rengjort før de blir sendt inn til oss. Hvis de ikke er det må vi vaske dem før kalibrering, og tidsbruk til dette vil faktureres for.

Justervesenet kan etter avtale gjøre enklere former for reparasjon – typisk bytte av seglass, bunnventil ol. – på hulmålnormaler. Dette blir KUN gjort etter avtale med kunden. Vi fakturer for dette etter vanlig timepris.

Hydrogen

På Justervesenet kan vi måle massestrøm av hydrogengass under trykk ved hjelp av en hydrogentestrigg som er utviklet i vårt laboratorium. Denne riggen er den eneste i sitt slag i Norge, og én av omtrent ti i Europa. Hydrogenriggen er EX-sertifisert og i prosess for å bli trykk-sertifisert. Riggen måler massestrøm av hydrogen ved hjelp av et coriolismeter i kombinasjon med en gravimetrisk kalibrering. Et bilde av riggen kan ses under.

Justervesenets arbeid med hydrogen er en del av et forskningsprosjekt i regi av EMPIR, og vi har også mobile felttester under utvikling.

Bilde er av hydrogenriggen for måling av massestrøm

 

Bestill kalibrering
Bestille kalibrering kan man gjøre ved å sende en e-post til kalibnl@justervesenet.no.

Kontaktperson gjennomstrømningsmålere og hulmålnormal: Arman Salami

Kontaktperson gass: Edvardas Venslovas

 

Sist endret 10. oktober 2023