Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Fra Tutankhamons underarm til lyshastigheten
Hvilke referanser vi benytter som utgangspunkt for lengdemåling har endret seg mye gjennom historien. Lengden på en faraos underarm til hvor langt lys beveger seg i vakuum i et gitt tidsintervall, sier ganske mye om den teknologiske reisen som har ført til SI-enheten Meter. På veien dit søkte man å relatere måleenheten til noe universelt og uforanderlig, og i dag er definisjonen på en meter knyttet til lyshastigheten, alternativt til avstanden mellom atomene i en gitterstruktur av superrent silisium.

Realisering av enheten meter

Justervesenet realiserer enheten for lengde, Meter, ved hjelp av frekvensstabiliserte HeNe lasere ved 633 nm bølgelengde. Metoden følger en av anbefalingene fra BIPM, Det Internasjonale Byrået for Mål og Vekt, i Paris. Primærnormalene benytter navngitte absorpsjonslinjer i jod-damp som frekvensreferanser. Disse linjene er sporbare til enheten for frekvens og tid, Hz og sekund.

Innen dimensjonsmåling benyttes et stort spekter av normaler for ulike anvendelser. Justervesenet har to sporbarhetskjeder, en for passbiter (planparallelle endeflatenormaler) og en for strekmål (målebånd og linjaler). Justervesenet tilbyr kalibrering av måleutstyr innenfor begge disse kalibreringskjedene. Passbiter danner utgangspunkt for svært mange typer kalibreringer innen dimensjonsmåling. Vi tar gjerne imot henvendelser om nye typer oppdrag!

Kalibreringer gjør verden til et mer nøyaktig sted

I Justervesenets lengdemålsgang kalibreres utstyr som f eks målebånd.

Nøyaktighet i målinger er helt essensielt. Om det så er måling av dimensjonene til en mikrochip eller avstanden fra jorda til Mars, kalibreres måleutstyr med sporbarhet til måleenheten Meter i SI-systemet.

Justervesenet sørger for sporbarhet på høyeste nøyaktighetsnivå, og tilbyr følgende kalibreringstjenester:

Sporbarhetskart

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 20. desember 2019