Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet er registrert som teknisk kontrollorgan i EUs database på de viktigste områdene for norsk industri. Teknisk kontrollorgan er en uavhengig tredjepart som kan dokumentere overfor produsent om måleredskapet oppfyller EØS-regelverkets krav. En samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan skal aksepteres i hele EØS-området.

Justervesenet er utpekt som teknisk kontrollorgan med Id. nr. 0431 for følgende måleinstrumenter (direktiv og prosedyre for samsvarsvurdering (moduler):

  • Ikke-automatiske vekter (NAWI, moduler B, D, F, G)
  • Automatiske vekter (MID, moduler B, D, F, G)
  • Gjennomstrømningsmålere for væsker (MID, moduler B, D, F, G)
  • Elektrisitetsmålere (MID, moduler B, D, F)
  • Flerdimensjonsmålere (MID, moduler B, D, F)

Samsvarsvurdering kan gjennomføres etter følgende moduler:

  • B (typeprøving) + F (førstegangsverifikasjon)
  • B (typeprøving) + D (kvalitetssikring av produksjonsprosessen)
  • G (enhetsverifikasjon)

Førstegangsverifikasjon (F) utføres av Justervesenets distriktskontor. Forutsetningen for å kunne utføre slike oppdrag, er at det for målesystemet forefinnes nødvendig dokumentasjon i form av typeprøvingssertifikat (EC Type Examination certificate) med tilhørende annex/vedlegg samt brukermanual. Dette er nødvendig for å kunne utføre nødvendige verifikasjoner og tester. Oversikt over distriktskontorene finner du her. Bestilling av førstegangsverifikasjon kan gjøres her.

De øvrige prosedyrene for samsvarsvurdering behandles av personell ved Justervesenet sentralt på Kjeller. Mer informasjon om prosedyrene og kontaktpersoner finnes under regelverk og samsvarsvurdering.

Om du fremdeles er usikker på hvor du skal henvende deg, ta gjerne kontakt med senioringeniør Gunnstein Å. Hæreid.

 

Våre akkrediteringsdokumenter

Akkrediteringsbeslutningen innebærer at Norsk Akkreditering har funnet at Justervesenet oppfyller kravene for akkreditert virksomhet innenfor de angitte akkrediteringsområdene i dokumentet.

Akkrediteringsomfang

JV TKO akkrediteringsbevis

 

Her vil du finne lenker med viktig informasjon om samsvarsvurdering mot MID og NAWI:

Her finner du forskriftskravene, direktivene, standardene og guider som brukes ved en samsvarsvurdering:

Norsk regelverk

Måleinstrumentdirektivet (MID)

Direktivet for ikke automatiske vekter (NAWI)

Gjeldende Europeiske standarder og normative dokumenter

OIML (normative dokumenter/guider)

Welmec (guider og kryssreferanser OIML/MID/NAWI)

Informasjon om Legal metrologi

Den Blå veiledningen om gjennomførelsen av EU’s produktregler 2022 (Blue guide)

Søknadsskjema og leveringsbetingelser:
Søknadsskjema modul B, G og D
Søknadsskjema Welmec 8.8
Leveringsbetingelser Modul B G D og W8.8
Leveringsbetingelser forstegangsverifikasjon oppdrag soknader Modul F

Fyll ut og signer søknadsskjemaet, og send det til: postmottak@justervesenet.no

Søknadsskjema for førstegangsverifikasjon Modul F
Skjemakatalogen finner du her

Priser for TKO-oppdrag:
Prisliste

Anker og klager

Nyhetsarkiv

Her finner du TKO-relatert informasjon.

Kontaktperson: Gunnstein Å. Hæreid

Sist endret 28. november 2022