Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

1. januar 2016 trådte en ny finansieringsmodell for Justervesenets tilsyn i kraft.

De viktigste endringene i Justervesenets finansiering:

  • Omlegging til årsavgift for flere av Justervesenets tilsynsområder.
  • Innføring av gebyr ved funn av brudd på regelverket (avviksgebyr) når tilsynet avdekker dette.

Årsavgift ble i 2016 innført på følgende områder:

Øvrige områder
Tilsynsområder som ikke får årsavgift, vil belastes med et oppmøte- og timegebyr.

Avviksgebyr
Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket og dermed må følge opp måleredskapet, utløser det et avviksgebyr.

Bakgrunnen for ny finansieringsmodell
Den tidligere gebyrmodellen la begrensninger på Justervesenets muligheter til å ta i bruk andre tilsynsformer enn periodisk tilsyn. Justervesenets kontroller har vist at tilsyn basert på stikkprøver og risikovurderinger gir langt større effekt. Formålet med innføring av fast årsavgift er at Justervesenet får nødvendig fleksibilitet til å tilpasse tilsynet, og gjennom dette oppnå større tillit til målinger ved å målrette tilsynet der det trengs mest. Omlegging fra gebyr per tilsyn til årsavgift på flere områder, åpner for andre og nye tilsynsformer som risikobasert tilsyn, stikkprøvebasert tilsyn, informasjonskampanjer og lignende.

Departementets høringsbrev med mer finner du her

Spørsmål og svar
Hvis du lurer på noe angående JVs finansieringsmodell, oppfordrer vi deg å sjekke spørsmål og svar-siden vår. Dersom du ikke finner det du leter etter der, vennligst kontakt oss.

Sist endret 6. august 2018
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer">
Twitter
LinkedIn
MENY