Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenets tilsyn finansieres ved avgifter eller gebyrer.

Tilsynsområder med årsavgift:

Øvrige områder
Tilsynsområder som ikke finansieres ved årsavgift, finansieres ved gebyr i form av oppmøte- og timegebyr.

Avviksgebyr
Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, må dette følges opp. Brudd på regelverket medfører derfor et avviksgebyr.

Bakgrunnen for ny finansieringsmodell
Formålet med finansiering ved årsavgift er å gi Justervesenet nødvendig fleksibilitet til å utføre et målrettet tilsyn. Årsavgift åpner for andre og nye tilsynsformer som risikobasert tilsyn, stikkprøvebasert tilsyn, informasjonskampanjer og lignende. Gjennom et mer målrettet tilsyn oppnås større tillit til målinger, noe som kommer hele den aktuelle bransjen til gode.

Finansiering av tilsyn ved gebyrer beholdes på områder der variasjonen mellom aktørene er store og det er store variasjoner i ressursbruk ved utførelser av tilsynet.

Spørsmål og svar
Hvis du lurer på noe angående JVs finansieringsmodell, oppfordrer vi deg å sjekke spørsmål og svar-siden vår. Dersom du ikke finner det du leter etter der, vennligst kontakt oss.

Sist endret 8. april 2019