Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):
Around 20 people standing in front of a red brick building

Prosjektet hadde sitt kick-off møte hos Aalto universitet utenfor Helsinki i Finland 6. og 7. juni med 27 deltakere fysisk til stede og noen få som deltok over nett.

S-CALe Up-prosjektet har startet og pågår i perioden 01.06.23 – 31.05.26. Det er en videreføring av det suksessfulle arbeidet i chipSCALe-prosjektet og koordineres igjen av Justervesenet (JV).

Det overordnete målet med prosjektet er å demonstrere utnyttelsen av detektorene som ble produsert i chipSCALe-prosjektet og tilstøtende teknologi som et “JV-på-en-chip” i ulike anvendelser samt utvikle og produsere nye detektorer og metoder som skal gi forbedret og forenklet sporbarhet som dekker et spektralområde fra UV til nær infrarødt (IR).

S-CALe Up-prosjektet har 14 partnere, et økonomisk bidrag fra EU på 2,325 M€ (27,0 MNOK) og totalkostnad på 2,555 M€ (29,7 MNOK) inkludert innsatsen til assosierte og ubetalte partnere. Det meste av teknologiutviklingen i prosjektet foregår i Norge med bidrag fra SINTEF, IFE og USN i tillegg til arbeidet fra oss i Justervesenet hvorav 12,7 MNOK av 27 MNOK går til de norske partnerne. Med det investerer EU mer enn 45 MNOK for at Justervesenet skal lede an i utviklingen av ny og forbedret teknologi og måleteknikk innen radiometri fordelt på de to prosjektene chipSCALe og S-CALe Up.

Prosjektet har interessenter som ønsker å følge prosjektet fra europeisk industri, standardisering, klima og miljøovervåkningsorganisasjoner, helse, industri og internasjonale måletekniske organisasjoner globalt, i og utenfor Europa.

Lenke til prosjektets hjemmeside kommer. 

Kontakt: Jarle Gran

Sist endret 22. juni 2023