Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):


Eksempler på ulike typer strekmål vi kan kalibrere: målebånd og linjaler.

Måleområde:
Opp til 100 m.

Måleusikkerhet:
Beste måleusikkerhet for målebånd:
U = 0,03 mm – 0,5 mm, økende med lengden.
Linjaler: U oppgis på forespørsel.

Metode for kalibrering
Måleprinsippet er interferometri. Det benyttes et avstandsinterferometer i kombinasjon med et kamera for å få god avlesning av strekenes posisjon. Kameraet har 10 x forstørrelse, eller større. Den ene reflektoren i avstandsinterferometeret er montert på kameraet, og kameraets forflyttning langs strekmålet måles med bølgelengden til laserlyset som målestokk.


Bildet viser utsnitt av oppsettet for kalibrering av strekmål. Laseren er referansemålesystemet, kameraet avbilder strekmålet med 10x forstørrelse.

Sporbarhetskart:


Typiske målefeil ved bruk
At måleusikkerheten i kalibreringen er lav betyr ikke at brukeren av målebåndet vil kunne klare å oppnå så nøyaktige målinger i sin bruk av målebåndet. I vanlig bruk av målebånd er det mange kilder til feil som brukeren må kunne kontrollere for å få en god måling:

  • Korreksjon av målt lengde tilbake til 20 °C. Både måleobjektet og målebåndet utvider seg med temperaturen, kanskje med forskjellig utvidelseskoeffisient.
  • Strekking av båndet til korrekt målekraft, vurder også friksjon mot underlaget.
  • Retthet til målebåndet, planhet til underlaget.
  • Usikkerhet i avlesningen, evt. interpolasjon mellom streker.

Kontaktpersoner: Helge Karlsson og Peter Hansrud-Kjær

Sist endret 22. juni 2023