Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Bakgrunn
Vi er omgitt av lys. I vår hverdag spiller lys og riktig lysmengde en viktig rolle for vår sikkerhet og velvære. I helsesektoren benyttes lys til å analysere blodprøver, behandling av spedbarns gulsott, behandling av psoriasis og atopisk eksem samt måling av oksygeninnholdet i blod for å nevne noen anvendelser. Laserpekere og andre laserprodukter i underholdningsbransjen, fjernkontrollere, laser fartsmålere og andre produkter som sender ut lys må gjennom en produktkontroll slik at man sikrer at lyseffekten ikke skader øynene. I vei-, båt- og flytrafikken er vi avhengig av lyssignaler fra trafikklys og instrumentpanel for at vi skal kunne ferdes trygt. I forskningen på strålingens skadelige effekt på menneskekroppen (f.eks fra solsenger) brukes instrumenter som detekterer lyseffekten. Felles for disse områdene, og mange flere, er at man er avhengig av å kjenne lyseffekten til lyset for å få sikre måleresultater og trygge produkter. For å sikre gode produkter og måleresultater kreves det at instrumentene kalibreres og brukes riktig.

Opptikk-kryogent radiometer

Teknologi
Justervesenet kalibrerer optisk måleutstyr. Dagens kalibreringskjede ned til kundenivå er ofte lang og i hvert ledd taper man nøyaktighet. Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot et som er mer nøyaktig. Dette krever at et kalibreringslaboratorium har det beste utstyret. Dette, samt det faktum at en kalibrering ofte også er tidkrevende, gjør at driftsutgiftene av et kalibreringslaboratorium er høye.

Et kryogent radiometer det mest nøyaktige instrument for måling av optisk effekt. Et kryogent radiometer er en nedkjølt detektor som absorberer strålingen fra en laser. Dette gir til en temperaturøkning av detektoren. For å finne den optiske effekten sammenlignes temperaturøkningen man får mot den som oppnås ved å varme opp detektoren elektrisk. Dette er en kostbar og tidkrevende teknikk, hvor instrumentkostnader ligger godt over en million NOK. I tillegg har teknikken en del begrensninger som gjør at man trenger spesialdesignete silisiumdetektorer som arbeidsnormaler i kalibreringslaboratoriene.

Silisiumdetektorer er arbeidshestene i alt måleteknisk utstyr for deteksjon av stråling i det ultrafiolette (UV), synlige og nære infrarøde spektralområdet. Silisiumteknologien er avansert og detektorer med god kvalitet kan produseres til liten kostnad. Detektorene er i tillegg enkle å bruke.
Forskning
Responsen til silisiumdetektorer er beregnbar. Justervesenet har avsluttet et doktorgradsstudium hvor nye metoder med bruk av silisiumdetektorer utnyttes slik at man kan etablere en spektral respons skala med tilnærmet samme nøyaktighet som et kryogent radiometer til en langt lavere kostnad. Resultatet av dette arbeidet har gitt Justervesenet svært høy kompetanse på deteksjon av optisk stråling. Videre har dette gjort Justervesenet i stand til å vedlikeholde sporbarheten til en lav kostnad i forhold til andre nasjoner. Resultatet av dette vil være at kundene vil kunne få billigere tjenester og bedret konkurranseevne. Justervesenets kompetansen på silisiumdetektorers egenskaper gjør oss i stand til å gi råd på kunders anvendelser, for å oppnå kostnadseffektiv nøyaktighet. Nøyaktigheten hos kundene bedres ved at primærnormalen bygges inn i målesystemet. Dette vil gjøre at norske forbrukere, som til daglig ikke er tenker på måleutstyr og målenøyaktighet, lever tryggere og sikrere.

          

Figuren viser hvordan man kan bestemme den interne kvanteeffektiviteten til en silisiumdetektor ved å forspenne et semitransparent ledende materiale som legges på oksydet til en silisiumdetektor.

Kontaktperson: Jarle Gran

Sist endret 12. september 2022